KVINNLIGA PRÄSTER? JA!
header

Responsive image
BÖRJAN SKÄL TROTSA PÅVEN?! DEBATT MENY
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
“Ofelbar lärdom?”

“Ofelbar lärdom?”

“Ja det är den!

Doktrinsrådet för Tron har deklarerat att denna är en ofelbar doktrin!!

Kardinalen Ratzinger, ledare av det Heliga Rådet klarställde att: ‘Denna anvisning har proklrerats av det ordinära och universiella magisteriet’. ”
Svar till ett tvivel, 28 oktober, 1993.“Gjorde han faktiskt det? Ofelbar, heh?

Det ordinära och universella magisteriet hänvisar till den kombinerade anvisningen från alla biskoparna i världen.

Men det kombinerade episkopatet har aldrig utlärt denna doktrinen.”“Vänta ett ögonblick!

Den största majoriteten av världens biskopar anser att kvinnor inte kan bli prästvigda.

Vi vet det definitivt för att de blev utvalda som biskopar för att de höll med på påven när det gäller detta. ”“Titta igen!

Det kan vara sannt att alla biskopar i världen har denna åsikten som en trosopinion. Detta betyder en opinio communis (allmän åsikt).

Allmänna åsikter betyder ingenting när det gäller kyrkans lära.

För hundra år sedan motsatte sig biskoparna till evolutionsteorien. Vid den tiden trodde de helhjärtat att världen hade skapats på sex dagar! Detta betyder inte att det was deras kombinerade åsikt.“Vad är det då som gör den till kombinerad lära?

Säger inte Vatikan II att: ‘Biskopar som undervisar I samhet med den romerske påven skall respekteras som vittnen till gudomlig och katolsk sanning. ’?
Lumen Gentium § 25b.“Läs då hela texten!

Vatikan II säger: ‘Biskoparna, även utspridda runtom världen, proklamerar Kristus doktrin ofelbart när, i förenat samtänkande, tillsammans med Peters följare, de utlär det som har med tro och moral att göra, och är alla överenskomna om en åsikt som definitivt skall lydas.’
Lumen Gentium § 25b.

Fem villkor behövs därför:

 1. Kollegial handling:
  Det är klart att biskoparna måste vara inkluderade i en utövning av lärningsauktoriten som en förenad massa.
 2. Som ‘domare’:
  Biskoparna måste vara fria att uttrycka sin egen övervägda åsikt .
 3. I tjänst av hela kyrkans tro:
  Biskoparna måste lyssna på Guds ord och på ‘sensus fidelium’.
 4. Gällande tro och moral :
  Lärdomen måste ha något att göra med trons substans .
 5. Gällande en lära som är medvetet infört som ‘definitiv’:
  Biskoparna måste vilja införa doktrinen som definitivt bindande.

Inga av dessa fem villkor har blivit tillfredsställda!“Du sätter din opinion emot Kardinalen Ratzingers?

På vems auktoritet baserar du din inställning?”“Topp teologer i hela världen har förnekat Ratzingers krav på ofelbarhet.”
.

 1. Katolska Teologiska Samfundet i Amerika
 2. Nicholas Lash, professor of divinity, Cambridge University, UK
 3. Francis A. Sullivan SJ, emeritus professor Gregorian University Rome
 4. Elizabeth A. Johnson, C.S.J., professor of theology at Fordham University, New York
 5. Gisbert Greshake, professor of theology at the University of Freiburg, Germany
 6. Ann O'Hara Graff, professor of theology at Seattle University, Washington
 7. Peter Hünermann, professor of theology at Tübingen University, Germany
 8. Sidney Cornelia Callahan, pastoral theologian, USA
 9. David Knight, pastoral theologian, Memphis, USA
 10. Richard Gaillardetz, associate professor, University of St. Thomas, Houseton, USA
 11. Klaus Nientiedt, ‘How Binding? “Ordinatio sacerdotalis” unleashes debate on the Magisterium’, (Hur bindande? “Ordinatio sacerdotalis” börjar en debatt om Magisteriet” )Herder Korrespondenz 9 (1996) pp. 461-466.
 12. John H. Wright, ‘(För att allt tvivel skall borttagas)’, America 171 (July 30-Aug. 6, 1994) pp. 16-19.
 13. Fr. Joseph Moingt SJ, editor of Recherches de Science Religieuse.
 14. Hugh O'Regan, editor of the on-line magazine, San Fransico Bay Catholic.
 15. Kommitten för “Kvinnan och Kyrkan”, belgiska Biskopskonferensen.

Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?

Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2017.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.