KVINNLIGA PRÄSTER? JA!
header

Responsive image
BÖRJAN SKÄL TROTSA PÅVEN?! DEBATT MENY
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Vad menar du?! Rätter I kyrkan?

Vad menar du?! Rätter i kyrkan?

Traditionellt är många katoliker motvilliga för att tala om sina ‘rätter’ i kyrkan. De tycker att det låter som fackförenings-språk, eller att det låter övermodigt emot Gud eller kyrklig auktoritet. Men där är goda anledningar för att överkomma sådan försagdhet.

Faktum är att vi har rätter, både som människor och som medlemmar i kyrkan.

*Jesus Kristus gav oss makten att bli Guds barn (Johannes 1, 12). Som Guds söner och döttrar, och arvtagare, har vi många rätter som är givna till oss av Gud (Rom. 8, 17).

*Även nuvarande Kyrkolag talar ofta om kyrkomedlemmarnas ‘rätter’: 26 gånger bara i avdelningen som handlar om lekmän (Can. 204-231).

* Katolska kyrkan behöver omedelbar reform av metoder för utövning av auktoritet. De Gud-givna rätterna som tillhör de troende, präster och biskopar är kränkta I den nuvrande organisationen!

Vi rekommenderar därför att våra besökare ger full samverkan och trohet till Sambundet för försvar av Katolikers Rätter i Kyrkan (arccsites.org), som har formulerat två utmärkta utkast documenter:

  1. Kontrakt för Katolikernas Rätter I Kyrkan (arcc-catholic-rights.org/charter.htm)
  2. En framlägd Konstitution för den Katolska Kyrkan (arcc-catholic-rights.org/constitution.htm)

Tre eftertankar:

1. I en perfekt kyrka skulle vi inte behöva att understryka medlemmars rätter, precis som att i ett perfekt äktenskap frågan om ‘rätter’inte skulle uppstå. Men, som kyrkan påminner oss, vår kyrka behöver alltid att bli reformerad. (Vatikan II, Ekumenismen,6). Detta gäller i synnerhet i vår tid då missbruk av auktoritet har gjort kyrkan till en ‘dysfunktionell familj’.

2. Det är ofta sagt att ‘kyrkan är inte en demokrati’. Detta är bara delvis sannt. Kyrkan är inte en demokrati eftersom den grundades av Kristus och inte genom ett referendum. Men detta betyder inte att auktoritet inte kan utövas på ett mer demokratiskt sätt, i stil med vår nuvariga kultur, i stället för att kvarhålla uppifrån-och-ner auktoritetstyper som har fåtts i arv från Medeltiden.

3. Påven Paulus VI kallade på att en Konstitution skulle utarbetas för den Katolska Kyrkan och sätte upp en Kommittee som skulle arbeta på detta. Detta begrepp var senare övergivet.

Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?

Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2017.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.