Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
Prästvigning av kvinnor tillhör den typen av doktrin som kan lätt bli förvridna av kultur uppfattningar.

Prästvigning av kvinnor tillhör den typen av doktrin som kan lätt bli förvridna av kultur uppfattningar

Alltigenom århundradena har formulerandet av Kristen doktin blivit påverkat av den rådande tidskulturen. Kulturförändringar har påverkat även de mest fundamentala doktrinerna såsom trefaldingheten, inkarnationen, o.s.v. Men marginala doktriner har ofta blivit kapade av den dominanta kulturen.

  • Samhällssystemet – demokrati was förbjuden, kungar ansågs regera ‘med Guds rätt’, klass systemet uppehölls inom kyrkan, kolonisering rekommenderades av påvar.
  • Den skapade världen – Galileo blev fördömd som en kättare (!) för at than trodde att jorden circulerar runt solen, astrologi was respekterad, den sex dagliga skapelsen var utlärd som inspirerad lärdom.
  • Liturgi – romersk vardagsklädsel blev ‘heliga skruder’, biskopar betraktades som feodaliska härskare, latin ansågs vara Guds språk.
  • Sexualiteten – Gnostic rädsla ledde till en negative inställning. Romersk och grekisk lag had inflytande på giftesmålsregler.

Kvinnor exkluderades från prästliga funktioner på grund av kulturella anledningar.

Kvinnor ansågs vara ‘vackra kreaturer’ men var helt undervärdiga jämfört med män. (De ansågs vara…)

  • Mindre intelligenta.
  • Emotionellt ostabila.
  • Opålitliga.
  • Okunniga när det gäller ledarskap.
Pressa här

Denna undervärdighet sågs som bekräftelse på åsikten att kvinnan inte var en hel människa.

Eftersom funktionen av det kvinnliga ägget var okänd, tillskrevs avlandet till den manliga spermen, som då ansågs att allena inneha nytt liv.

Detta var anledningen till att teologer, som Thomas Aquinas, uteslöt kvinnlig prästvigning.

Pressa här

Kvinnor led också av en fruktansvärd ‘sjukdom’, d.v.s. mentruation varje månad. Detta gjorde dem olämpliga för tjänst vid Guds heliga altare.

Menstrual exsudation ansågs vara förorendande och farlig för dem som kom i kontakt med den. Detta tabu var starkt i den romerska världen och rådde under medeltiden ända till nittonhundratalet.

Kvinnor var förbjudna att inträda i kyrkor eller mottaga nattvarden när de menstruerade. Ibland fick de mottaga nattvarden på en duk utspridd över sina händer. De ansågs absolut som alltför ‘orena’ för att närma sig altaret.

Pressa här

Som om detta inte var nog, kvinnor ansågs leda män till synd.

Eva klandrades för att hon hade förfört Adam och alla kvinnor ansågs som straffade av Guds förbannelse av Eva, d.v.s. att de skulle alltid bli underkastade till män.

Pressa här

Det var kulturella fördomar som proppade upp utestängandet av kvinnor från prästvigning.Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.