Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
Jesus gav kvinnor makten att fungera som ledare vid eukaristin

Jesus gav kvinnor makten att fungera som ledare vid eukaristin

Background music?

Jesus stiftade eukaristin vid den sista nattvarden. Han ville förbliva närvarande med sin församling i all framtid. Tillsammans med dem kunde han fortsätta med att tacka sin Fader genom de sakramnetala symbolerna, under tecknen av bröd och vin.

Jesus sade: “Gör detta i min åminnelse!” Detta har blivit sannt förstått som utrusting av hans lärjungar för att utföra eukaristin I hans namn. Kyrkorådet i Trent bekräftade detta på ett mycket högtidligt sätt: “Genom orden ‘Gör detta i min åminnelse!’, gjorde Kristus apostlarna till präster och förordnade att de och andra präster skulle offra hans kropp och blod. Detta är vad Kyrkan alltid har lärt’ (1562 AD: Denz. No 1740, 1752).

What only men at the Last Supper?

Under medeltiden tog alla för givet att bara män var närvarnade vid the sista nattvarden. Detta är vad Leonardo da Vinci framställde i hans välkända målning (se detaljer ovan). I Durandus a Saint-Pourcain’s ord (1270 – 1334 AD): “Kristus prästvigde bara män vid den nattvard då han gav denna helgande fullmakt”.

Men är detta sannt? Var inga kvinnor där?

At the Last Supper women were there!

Sista Nattvarden av Bohdan Piasecki

Den Sista Nattvarden var en Paschal måltid.

Vi vet detta från Evangeliet. Jesus hade den förberedd som en judisk påskhögtid med sina lärjungare. “Jag har längtat efter att äta denna påsknattvard med er” (Lukas, 22, 7 – 16).
Nu vet vi från Evangelierna att kvinnor alltid tog del i Jesus’ allmänna måltider.
Detta var ett sätt för honom att uttrycka den nya verligheten av Guds Kungadöme.

Dessutom måste hela familjen, inkluderande kvinnor, deltaga i påsk-måltiden (Exodus, 12, 1 -14).
Evangelierna nämner ankomsten av Jesus och de Tolv ‘på kvällen’ (Markus, 14, 17), men andra lärjungar, som hade gjort förberedelser, var redan där. Dessa inkluderade kvinnorna.


  Så vi vet helt säkert att Jesus’ moder och de kvinnliga lärjungarna var med på den Sista Nattvarden


Det är till alla lärjungar som Jesus sade: “Detta är min kropp
Ät den ni alla av den
Gör detta i åminnelse av mig!
Detta är mitt blod!
Drick ni alla av det!
Varje gång ni gör detta, kommer det att vara ett minne av mig! (Matteus, 26, 26 – 28; 1 Korint. 11, 23 – 25)


Jesus ord “ Gör detta som ett minne av mig!” var addresserat till alla lärjungar, män och kvinnor. Jesus utrustade alltså dem alla för att mottaga prästvigning och för att betjäna på eukaristin.
 
    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kallade

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.