Home Page!
May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

1. Isang pagkapari kay Kristo.
Sa pamamagitan ng binyag and mga babae at lalaki ay parehong bahagi sa bagong pagkapari ni Kristo.
Kasama dito ang ang pagiging bukas sa sakramento ng Holy Orders.
click!

2. May kapangyarihang magpasimuno.
Sa Huling Hapunan parehing binigyan ng kapangyarihan ni Hesus ang mga babae at lalaki. Pareho silang pwedeng ordinahin at magselebra sa Misa. click!

3. Problemang Kultural
Ang gawain ng Simbahan na hindi pag-oordina ng kababaihan bilang pari ay batay sa tatlong maling pag-iisip sa mga kababaihan. Nakaapekto ito sa desisyon ng mga lider ng Simbahan. click!

4. Ang mga babae ay naging diyakono na
Hanggang sa ika-siyam na siglo binigyan ng Simbahan ng buong sakramental na ordinasyon bilang diyakono ang mga kababaihan. Nagpapatunay ito na pwedeng ordinahan ang mga kababaihan. click!

5. Ang kakayahan ng mga kababaihan na ma-ordinahan ay dati nang bahagi ng nakatagong Tradisyon ng Simbahan.
Isang halimbawa nito ang matagal nang debosyon kay Maria bilang Pari. Ipinapakita nito na, kay Maria, nalagpasan ang pagpigil sa pag-ordina sa mga kababaihan, batay sa “sense of the faithful.” click!

6. Tanggap ng mas malawak na Simbahan ang mga paring kababaihan
Pagkatapos ng seryosong pag-agaaral at dasal, ang ibang mga Kristiyanong Simbahan ay nag-oordina na ng mga kababaihan. Kahit na hindi tanggapin ng Simbahang Katoliko ang lahat ng ginagawa ng ibang Simbahan ang nagsasanib na pagsang-ayon ng mga Kristyano ay nagpapatunay na ang pag-oordina ng mga kababaihan ay ayon sa isip ni Kristo. click!

7. Ang mga babae ay tinawag ding maging pari.
Ang katotohanan na maraming responsableng babaeng Katoliko ang nakakapagnilay ng bokasyon sa pagpapari ay isang simbulo ng Espiritu Santo na hindi natin pwedeng isawalang bahala. click!

Konklusyon: Walang balidong argumento laban sa babaeng pari at may maraming tunay na Katolikong argumento para dito!

   

Join us  .  .  .  !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!
This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.