Home Page!
Pinatunayan ng nakatagong tradisyon

Pinatunayan ng nakatagong tradisyon

Ang yaman ng ipinahayag na doktrina ay dala ng pananampalataya ng mga naniniwala. Ito ang kanyang natural na tahanan. Kilalala ito bilang pandama ng pananampalataya, o pandama ng mga naniniwala.

Itinuturo ng Simbahan na ang “buong katawan ng mga nananampalataya, may basbas ng Banal, ay hindi nagkakamali sa mga bagay ukol sa pananampalataya.” (Lumen Gentium sect; 12))

Ang tunay na tradisyon ng Simbahan, kung minsan, ay hindi nasasabi sa Nakatagong Tradisyon, ang tradisyon na nakabaon sa puso ng mga nananampalataya.

Mary was venerated as priest!

Question:
Are you promoting this devotion to Mary Priest?!

Answer:
No, we are not. We adduce it as an example of Latent Tradition.
The point is that this devotion, so strong among the faithful and the clergy, IMPLICITLY acknowledged that a woman (Mary) was a priest. In people's consciousness, therefore, lived a latent tradition that accepted that women too can be priests!
Isang halimbawa ng nakatagong tradisyon ang matagal nang debosyon kay Maria bilang Pari.

Naniniwala ang mga tao na si Maria ay isa ngang pari base sa apat na dahilan: Si Maria ay parte ng pamilya ng mga pari. Ginampanan niya ang mga gawain ng pari. Binigay niya sa atin ang Eukaristiya at tumutulong para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Ang debosyon kay Maria bilang Pari ay bahagi na ng buong kasaysayan ng Simbahan.

Idiniin ng tradisyon ang katungkulan ni Maria bilang pari sa kanyang pag-aalay kay Hesus noong Presentasyon sa Templo at noong pagpako kay Hesus sa Kalbaryo.

Nagpatuloy ang debosyon hanggang 1927 nang bigla itong supilin ng Holy Office marahil dahil sa koneksiyon nito sa pag-oordina ng kababaihan.


  Gaano man pinagpala, ang nanay ni Hesus ay babae. Kung si Maria ay pwedeng maging pari, ganoon din ang mga nabinyagang babae.

Ito ay isang tunay na halimbawa ng nakatagong tradisyon. Batid ng mga nananampalataya sa kanilang puso na ang mga babae ay pwede ring maging pari.

 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.