WOMEN CAN BE PRIESTS
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Pinatunayan ng nakatagong tradisyon

Pinatunayan ng nakatagong tradisyon

Ang yaman ng ipinahayag na doktrina ay dala ng pananampalataya ng mga naniniwala. Ito ang kanyang natural na tahanan. Kilalala ito bilang pandama ng pananampalataya, o pandama ng mga naniniwala.

Itinuturo ng Simbahan na ang “buong katawan ng mga nananampalataya, may basbas ng Banal, ay hindi nagkakamali sa mga bagay ukol sa pananampalataya.” (Lumen Gentium sect; 12))

Ang tunay na tradisyon ng Simbahan, kung minsan, ay hindi nasasabi sa Nakatagong Tradisyon, ang tradisyon na nakabaon sa puso ng mga nananampalataya.

Mary was venerated as priest!

Question:
Are you promoting this devotion to Mary Priest?!

Answer:
No, we are not. We adduce it as an example of Latent Tradition.
The point is that this devotion, so strong among the faithful and the clergy, IMPLICITLY acknowledged that a woman (Mary) was a priest. In people's consciousness, therefore, lived a latent tradition that accepted that women too can be priests!
Isang halimbawa ng nakatagong tradisyon ang matagal nang debosyon kay Maria bilang Pari.

Naniniwala ang mga tao na si Maria ay isa ngang pari base sa apat na dahilan: Si Maria ay parte ng pamilya ng mga pari. Ginampanan niya ang mga gawain ng pari. Binigay niya sa atin ang Eukaristiya at tumutulong para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Ang debosyon kay Maria bilang Pari ay bahagi na ng buong kasaysayan ng Simbahan.

Idiniin ng tradisyon ang katungkulan ni Maria bilang pari sa kanyang pag-aalay kay Hesus noong Presentasyon sa Templo at noong pagpako kay Hesus sa Kalbaryo.

Nagpatuloy ang debosyon hanggang 1927 nang bigla itong supilin ng Holy Office marahil dahil sa koneksiyon nito sa pag-oordina ng kababaihan.


  Gaano man pinagpala, ang nanay ni Hesus ay babae. Kung si Maria ay pwedeng maging pari, ganoon din ang mga nabinyagang babae.

Ito ay isang tunay na halimbawa ng nakatagong tradisyon. Batid ng mga nananampalataya sa kanilang puso na ang mga babae ay pwede ring maging pari.

 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.