Home Page!
Isang kaparian kay Kristo

Isang kaparian kay Kristo

Ang una sa mga pitong dahilan kung bakit ang mga kababaihan ay dapat ding magsilbi bilang pari.

Sa panahon ng Lumang Kasulatan ang mga babae ay talagang pangalawa lamang sa relihiyon. Dahil ang mga babae ay hindi tinutuli, hindi sila nagiging miyembro ng Lumang Tipan. Hindi sila makapag-alay ng kanilang sariling sakripisyo. Lagi silang sa-ilalim ng mga lalaki sa mga bagay ukol sa relihiyon.

The mystery of baptism Binago lahat ito ni Kristo
Bawat babae na nabinyagan ay nagiging isa pang Kristo, gaya ng lalaki.
“Lahat ng nabinyagan kay Kristo, ay umako kay Kristo. Wala nang diskriminasyon sa mga Hudyo at hindi Hudyo, alipin o Malaya, lalaki at babae.” Galatians 3;28.
Bawat nabinyagang babae ay buong-buong bahagi ng pagkapari, pagkahari at ng misyon ni Kristo bilang propeta.

Kasama sa sakramento ng Binyag ang pagiging bukas sa lahat ng mga Sakramento kabilang na ang pagiging pari.
Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.