WOMEN CAN BE PRIESTS
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Nakalaya mula sa maling Pag-iisip

Nakalaya mula sa maling Pag-iisip

O sige, tumanggi noon ang Simbahan na ordinahin ang mga babae bilang pari.
Ngunit, bakit?
Kung hahatulan ang mga lumang gawain sa Simbahan, dapat nating pag-aralan ang mga dahilan kung bakit ang mga ito ay ginagawa.
Para sa mga kababaihan, ang mga natuklasan namin ay nakakabahala.
Isinantabi ang mga kababaihan sa ministeryo ng pagkapari sa mga hindi tamang rason.

The evil of prejudice May tatlong maling pag-iisip na pumipigil sa mga kababaihan sa ministeryo ng pagpapari.

1.Ang mga babae ay itinuturing na hindi pantay sa mga lalaki sa lahat ng aspeto: pisikal, intelektwal, at emosyonal.
Dahil pinaniniwalaan na ang binhi ng lalaki ang “nagdadala” ng bata, ang mga babae ay itinuring na hindi kumpletong tao.
Sa maiksing salita, ang mga babae ay itinuring na mababa.

2.Dahil si Eba ang dahilan ng kasalanan ng sanlibutan, ang bawat babae ay itinuturing na may dala ng sumpa ng kasalanan.
Ang mga babae ay minarkahan bilang makasalanang likha.

3. Iniisip ng mga tao na binabahiran tayo ng menstruation.
Bilang maduming likha, ang mga babae ay inilayo sa altar at sa mga banal na serbisyo.


  Kailangan laging palayain ang Simbahan ang sarili nito sa mga maling sosyal at kultural na pag-iisip na bumabahid sa kaniyang doktrina at gawain.

Hanggang 1854 itinuro ng mga papa na pinapayagan ng Diyos ang pang-aalipin, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng Simbahan.

Ang Simbahan ay may maraming pagkakamali sa kanyang buong kasaysayan.

Ngayon, dapat lang na makalaya ang mga kababaihan sa mga mapangsupil na doktrina na patuloy na pumipigil sa kanila upang maging bahagi ng mga ministeryo na kanila ayon sa tunay na plano ng Diyos.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.