Home Page!
Tinawag ng Banal na Espiritu

Tinawag ng Banal na Espiritu

Ang ugat ng ating bokasyon ay nakasalalay sa ating bilang nilikha ng Diyos.
Bawat potensyal natin ay galing sa mga kamay ng Diyos at bawat tawag, maging ito ay sa trabaho, sa ministeryo, isang klase ng buhay o natatanging misyon, ay mula sa Diyos na tumatawag sa atin upang tayo ay maging tayo.

Hinggil sa bokasyon sa pagpapari may paniniwala sa loob ng Simbahan na ang tunay na bokasyon ay mula sa Diyos, at kriminal ang pagpigil sa mga bokasyon para ditto.

Women are called to holy oders! Ang totoo niyan maraming kababaihang Katoliko, sa buong mundo, ang pakiramdam ay tinawag sa ministeryo ng pagpapari.

Basahin ang mga testimonya ng mga kababaihan ngayon na ang pakiramdam ay tinawag sa pagkapari.

Noon ang tawag na ito ay sinupil ng maling sosyal at kultural na pag-iisip. Sa kabila nito, meron tayong mga halimbawa ng mga santo na nagpakita ng tawag na ito:
Santa Catherine of Siena,, doktor ng Simbahan.
Santa Therese of Lisieux, , doktor ng Simbahan

at iba pa.

Ang pagsusulit ng 100 kababaihan na pakiramdam ay tinawag sa pagkapari sa Simbahang Katoliko ay nagpakita na pareho ang kanilang antas ng kompetensya, motibasyon, at pagka-angkop sa mga lalaking kandidato sa pagkapari. Basahin dito.


  Sa pamamagitan ng bokasyon ng mga kababaihang Katoliko and Banal na Espiritu mismo ay humihimok sa Simbahan na tingnan uli ang kasalukuyang pagpigil sa mga kababaihan.

Hangga’t ang Simbahan ay patuloy na hindi nakikinig sa paghimok ng Espiritu, ang mga mahahalagang karisma at regalo ng mga kababaihan ay mawawala sa ministeryo.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.