WOMEN CAN BE PRIESTS
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Binigyang kapangyarihan ni Hesus ang mga babae na mag-selebra ng Eukaristiya

Binigyang kapangyarihan ni Hesus ang mga babae na mag-selebra ng Eukaristiya

Sa Huling Hapunan itinatag ni Hesus ang Eukaristiya. Gusto niyang manatili ang kanyang presensiya sa kanyang komunidad magpakailanman. Kasama sil a patuloy siyang magbibigay salamat sa Ama sa pamamagitan ng sakramental na simbulo ng tinapay at alak.

Sabi ni Hesus: “Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin!” Ito ay inintindi bilang pagbibigay kapangyarihan sa mga disipulo na isagawa ang Eukaristiya sa Kanyang pangalan. Buong kabanalang pinatunayan ito ng Council of Trent : « Sa pamamagitan ng mga salitang « Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin ! » itinatag ni Kristo ang mga apostoles bilang disipulo at ordinado upang sila at iba pang mga pari ay mag-alay ng Kanyang katawan at dugo. Ito ang matagal nang turo ng Simbahan » (1562 AD ; Denz. No. 1740, 1752).

What only men at the Last Supper?

Noong Middle Ages hindi binigyang pansin ng lahat na mga lalaki lamang ang mga naroon sa Huling Hapunan. Ito ang iginuhit ni Leonardo da Vinci sa kanyang popular na likha. Sa mga salita ni Durandus a Saint-Pourcain (1270-1334 AD): “Mga lalaki lamang ang inordinahan ni Kristo noong hapunan kung saan ibinigay ni Kristo ang kapangyarihan na mag-konsekra.”

Pero, totoo ba ito? Wala nga bang mga babae?

At the Last Supper women were there!

LAST SUPPER by Bohdan Piasecki

Ang Huling Hapunan ay Paschal Meal.

Alam natin ito mula sa ebanghelyo. Ipinahanda ito ni Hesus bilang Passover kasama ng kanyang mga disipulo. “Gusto kong kumain ng Passover kasama kayo” (Lukas 22:7-16).
Ngayon, alam natin mula sa ebanghelyo na ang mga babae ay laging bahagi ng mga salo-salong pang-komunidad ni Hesus.
Isa itong paraan para maipakita niya ang bagong realidad ng Kaharian ng Diyos.

Isa pa, ang buong pamilya, kasama ang mga babae, ay kailangang kasama sa Paschal meal (Exodus 12: 1-14).
Binanggit sa ebanghelyo ang pagdating ni Hesus at ng Labindalawa “noong kinagabihan” (Mark 14:17), ngunit and ibang disipulo na naghanda ay nandoon na. Kasama dito ang mga babae.


  Kaya nakasisiguro tayo na ang nanay ni Hesus at ang mga babaeng disipulo ay naroon sa Huling Hapunan.


Sa lahat ng disipulo sinabi ni Hesus : Ito ang aking katawan.
Kainin niyo lahat kayo.
Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin!
Ito ang aking dugo
Inumin niyo lahat kayo!
Sa tuwing ginagawa niyo ito, ito ay magsisilbing alaala ko!” (Mateo 26:26-28; I Korinto 11:23-25).


Ang mga salita ni Hesus “Gawin niyo iton bilang pag-alala sa akin!” ay para sa lahat ng disipulo, lalaki at babae. Samakatuwid, binigyan silang lahat ng kapangyraihan ni Hesus na tumanggap ng Holy Orders at magselebra ng Eukaristiya.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported called

You are in a simplified, ‘key point presentation’ mode.
To switch to academic mode,
click here!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.