Home Page!
Suportado ng mga pagbabago sa ibang Simbahang Kristiyano

Suportado ng mga pagbabago sa ibang Simbahang Kristiyano

Itinuturo ng Second Vatican Council
na ang Simbahang Katoliko ay dapat matuto
mula sa ibang mga Simbahang Kristiyano.

“Lahat ng nabinyagan ay na kay Kristo. Sila ay marapat na tawaging Kristiyano. May magandang rason upang sila ay tanggapin bilang kapatid ng mga anak ng Simbahang Katoliko” (Ecumenism & sect; 3)

“Marami sa mga mahahalagang elemento at regalo na bumubuo at nagbibigay-buhay sa Simbahan mismo ay pwedeng makita sa labas ng Simbahang Katoliko.” (Ecumenis & sect; 3)

“Tinatawag ni Kristo ang Simbahan, habang ito ay naglalakbay, sa patuloy na reporma, repormang lagi niyang kailangan.” (Ecumenism & sect; 5)

God is also at work in other Churches! Sa ibang Simbahang Kristiyano ang mga babae ay pwede na sa mga ministeryong ordinado.

Ito ay nakikita hindi lamang sa mga evangelical churches kundi kahit sa mga ordinaryong simbahan na malapit sa tradisyong Katoliko, gaya ng Old Catholics, Methodists, Anglicans, at Episcopalians.
Tingnan ang mga halimbawa dito.

Ang pagtanggap ng mga babae sa mga ministeryo ay resulta ng mahabang proseso ny pagdarasal at pag-aaral ng ating mga kapatid na Kristiyano. .
Ang kanilang tunay na Kristiyanong motobasyon at tunay na paghahanap para maganap ang tunay na hangarin ni Hesus ay pwedeng mabasa sa mga classic na lathalain


  Ang halimbawa ng ibang Simbahang Kristiyano ay hindi absolutong nagpapatunay ng pagiging tama ng pag-oordina ng mga kababaihan.

Ngunit ito ay seryosong indikasyon na ito ang daan na nais ng Espiritu Santong tahakin ng Simbahang Katoliko.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.