WOMEN CAN BE PRIESTS
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Suportado ng mga pagbabago sa ibang Simbahang Kristiyano

Suportado ng mga pagbabago sa ibang Simbahang Kristiyano

Itinuturo ng Second Vatican Council
na ang Simbahang Katoliko ay dapat matuto
mula sa ibang mga Simbahang Kristiyano.

“Lahat ng nabinyagan ay na kay Kristo. Sila ay marapat na tawaging Kristiyano. May magandang rason upang sila ay tanggapin bilang kapatid ng mga anak ng Simbahang Katoliko” (Ecumenism & sect; 3)

“Marami sa mga mahahalagang elemento at regalo na bumubuo at nagbibigay-buhay sa Simbahan mismo ay pwedeng makita sa labas ng Simbahang Katoliko.” (Ecumenis & sect; 3)

“Tinatawag ni Kristo ang Simbahan, habang ito ay naglalakbay, sa patuloy na reporma, repormang lagi niyang kailangan.” (Ecumenism & sect; 5)

God is also at work in other Churches! Sa ibang Simbahang Kristiyano ang mga babae ay pwede na sa mga ministeryong ordinado.

Ito ay nakikita hindi lamang sa mga evangelical churches kundi kahit sa mga ordinaryong simbahan na malapit sa tradisyong Katoliko, gaya ng Old Catholics, Methodists, Anglicans, at Episcopalians.
Tingnan ang mga halimbawa dito.

Ang pagtanggap ng mga babae sa mga ministeryo ay resulta ng mahabang proseso ny pagdarasal at pag-aaral ng ating mga kapatid na Kristiyano. .
Ang kanilang tunay na Kristiyanong motobasyon at tunay na paghahanap para maganap ang tunay na hangarin ni Hesus ay pwedeng mabasa sa mga classic na lathalain


  Ang halimbawa ng ibang Simbahang Kristiyano ay hindi absolutong nagpapatunay ng pagiging tama ng pag-oordina ng mga kababaihan.

Ngunit ito ay seryosong indikasyon na ito ang daan na nais ng Espiritu Santong tahakin ng Simbahang Katoliko.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.