Category: Tagalog

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

1. Isang pagkapari kay Kristo.
Sa pamamagitan ng binyag and mga babae at lalaki ay parehong bahagi sa bagong pagkapari ni Kristo.
Kasama dito ang ang pagiging bukas sa sakramento ng Holy Orders.
click!

2. May kapangyarihang magpasimuno.
Sa Huling Hapunan parehing binigyan ng kapangyarihan ni Hesus ang mga babae at lalaki. Pareho silang pwedeng ordinahin at magselebra sa Misa. click!

3. Problemang Kultural
Ang gawain ng Simbahan na hindi pag-oordina ng kababaihan bilang pari ay batay sa tatlong maling pag-iisip sa mga kababaihan. Nakaapekto ito sa desisyon ng mga lider ng Simbahan. click!

4. Ang mga babae ay naging diyakono na
Hanggang sa ika-siyam na siglo binigyan ng Simbahan ng buong sakramental na ordinasyon bilang diyakono ang mga kababaihan. Nagpapatunay ito na pwedeng ordinahan ang mga kababaihan. click!

5. Ang kakayahan ng mga kababaihan na ma-ordinahan ay dati nang bahagi ng nakatagong Tradisyon ng Simbahan.
Isang halimbawa nito ang matagal nang debosyon kay Maria bilang Pari. Ipinapakita nito na, kay Maria, nalagpasan ang pagpigil sa pag-ordina sa mga kababaihan, batay sa “sense of the faithful.” click!

6. Tanggap ng mas malawak na Simbahan ang mga paring kababaihan
Pagkatapos ng seryosong pag-agaaral at dasal, ang ibang mga Kristiyanong Simbahan ay nag-oordina na ng mga kababaihan. Kahit na hindi tanggapin ng Simbahang Katoliko ang lahat ng ginagawa ng ibang Simbahan ang nagsasanib na pagsang-ayon ng mga Kristyano ay nagpapatunay na ang pag-oordina ng mga kababaihan ay ayon sa isip ni Kristo. click!

7. Ang mga babae ay tinawag ding maging pari.
Ang katotohanan na maraming responsableng babaeng Katoliko ang nakakapagnilay ng bokasyon sa pagpapari ay isang simbulo ng Espiritu Santo na hindi natin pwedeng isawalang bahala. click!

Konklusyon: Walang balidong argumento laban sa babaeng pari at may maraming tunay na Katolikong argumento para dito!

Join us . . . !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

1. Isang pagkapari kay Kristo.
Sa pamamagitan ng binyag and mga babae at lalaki ay parehong bahagi sa bagong pagkapari ni Kristo.
Kasama dito ang ang pagiging bukas sa sakramento ng Holy Orders.
click!

2. May kapangyarihang magpasimuno.
Sa Huling Hapunan parehing binigyan ng kapangyarihan ni Hesus ang mga babae at lalaki. Pareho silang pwedeng ordinahin at magselebra sa Misa. click!

3. Problemang Kultural
Ang gawain ng Simbahan na hindi pag-oordina ng kababaihan bilang pari ay batay sa tatlong maling pag-iisip sa mga kababaihan. Nakaapekto ito sa desisyon ng mga lider ng Simbahan. click!

4. Ang mga babae ay naging diyakono na
Hanggang sa ika-siyam na siglo binigyan ng Simbahan ng buong sakramental na ordinasyon bilang diyakono ang mga kababaihan. Nagpapatunay ito na pwedeng ordinahan ang mga kababaihan. click!

5. Ang kakayahan ng mga kababaihan na ma-ordinahan ay dati nang bahagi ng nakatagong Tradisyon ng Simbahan.
Isang halimbawa nito ang matagal nang debosyon kay Maria bilang Pari. Ipinapakita nito na, kay Maria, nalagpasan ang pagpigil sa pag-ordina sa mga kababaihan, batay sa “sense of the faithful.” click!

6. Tanggap ng mas malawak na Simbahan ang mga paring kababaihan
Pagkatapos ng seryosong pag-agaaral at dasal, ang ibang mga Kristiyanong Simbahan ay nag-oordina na ng mga kababaihan. Kahit na hindi tanggapin ng Simbahang Katoliko ang lahat ng ginagawa ng ibang Simbahan ang nagsasanib na pagsang-ayon ng mga Kristyano ay nagpapatunay na ang pag-oordina ng mga kababaihan ay ayon sa isip ni Kristo. click!

7. Ang mga babae ay tinawag ding maging pari.
Ang katotohanan na maraming responsableng babaeng Katoliko ang nakakapagnilay ng bokasyon sa pagpapari ay isang simbulo ng Espiritu Santo na hindi natin pwedeng isawalang bahala. click!

Konklusyon: Walang balidong argumento laban sa babaeng pari at may maraming tunay na Katolikong argumento para dito!

Join us . . . !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

May pitong dahilan kung bakit ang kababaihan ay dapat ordinahan!

1. Isang pagkapari kay Kristo.
Sa pamamagitan ng binyag and mga babae at lalaki ay parehong bahagi sa bagong pagkapari ni Kristo.
Kasama dito ang ang pagiging bukas sa sakramento ng Holy Orders.
click!

2. May kapangyarihang magpasimuno.
Sa Huling Hapunan parehing binigyan ng kapangyarihan ni Hesus ang mga babae at lalaki. Pareho silang pwedeng ordinahin at magselebra sa Misa. click!

3. Problemang Kultural
Ang gawain ng Simbahan na hindi pag-oordina ng kababaihan bilang pari ay batay sa tatlong maling pag-iisip sa mga kababaihan. Nakaapekto ito sa desisyon ng mga lider ng Simbahan. click!

4. Ang mga babae ay naging diyakono na
Hanggang sa ika-siyam na siglo binigyan ng Simbahan ng buong sakramental na ordinasyon bilang diyakono ang mga kababaihan. Nagpapatunay ito na pwedeng ordinahan ang mga kababaihan. click!

5. Ang kakayahan ng mga kababaihan na ma-ordinahan ay dati nang bahagi ng nakatagong Tradisyon ng Simbahan.
Isang halimbawa nito ang matagal nang debosyon kay Maria bilang Pari. Ipinapakita nito na, kay Maria, nalagpasan ang pagpigil sa pag-ordina sa mga kababaihan, batay sa “sense of the faithful.” click!

6. Tanggap ng mas malawak na Simbahan ang mga paring kababaihan
Pagkatapos ng seryosong pag-agaaral at dasal, ang ibang mga Kristiyanong Simbahan ay nag-oordina na ng mga kababaihan. Kahit na hindi tanggapin ng Simbahang Katoliko ang lahat ng ginagawa ng ibang Simbahan ang nagsasanib na pagsang-ayon ng mga Kristyano ay nagpapatunay na ang pag-oordina ng mga kababaihan ay ayon sa isip ni Kristo. click!

7. Ang mga babae ay tinawag ding maging pari.
Ang katotohanan na maraming responsableng babaeng Katoliko ang nakakapagnilay ng bokasyon sa pagpapari ay isang simbulo ng Espiritu Santo na hindi natin pwedeng isawalang bahala. click!

Konklusyon: Walang balidong argumento laban sa babaeng pari at may maraming tunay na Katolikong argumento para dito!

Join us . . . !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Isang kaparian kay Kristo

Isang kaparian kay Kristo

Isang kaparian kay Kristo

Ang una sa mga pitong dahilan kung bakit ang mga kababaihan ay dapat ding magsilbi bilang pari.

Sa panahon ng Lumang Kasulatan ang mga babae ay talagang pangalawa lamang sa relihiyon. Dahil ang mga babae ay hindi tinutuli, hindi sila nagiging miyembro ng Lumang Tipan. Hindi sila makapag-alay ng kanilang sariling sakripisyo. Lagi silang sa-ilalim ng mga lalaki sa mga bagay ukol sa relihiyon.

The mystery of baptism Binago lahat ito ni Kristo
Bawat babae na nabinyagan ay nagiging isa pang Kristo, gaya ng lalaki.
“Lahat ng nabinyagan kay Kristo, ay umako kay Kristo. Wala nang diskriminasyon sa mga Hudyo at hindi Hudyo, alipin o Malaya, lalaki at babae.” Galatians 3;28.
Bawat nabinyagang babae ay buong-buong bahagi ng pagkapari, pagkahari at ng misyon ni Kristo bilang propeta.

Kasama sa sakramento ng Binyag ang pagiging bukas sa lahat ng mga Sakramento kabilang na ang pagiging pari.
Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Binigyang kapangyarihan ni Hesus ang mga babae na mag-selebra ng Eukaristiya

Binigyang kapangyarihan ni Hesus ang mga babae na mag-selebra ng Eukaristiya

Binigyang kapangyarihan ni Hesus ang mga babae na mag-selebra ng Eukaristiya

Sa Huling Hapunan itinatag ni Hesus ang Eukaristiya. Gusto niyang manatili ang kanyang presensiya sa kanyang komunidad magpakailanman. Kasama sil a patuloy siyang magbibigay salamat sa Ama sa pamamagitan ng sakramental na simbulo ng tinapay at alak.

Sabi ni Hesus: “Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin!” Ito ay inintindi bilang pagbibigay kapangyarihan sa mga disipulo na isagawa ang Eukaristiya sa Kanyang pangalan. Buong kabanalang pinatunayan ito ng Council of Trent : « Sa pamamagitan ng mga salitang « Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin ! » itinatag ni Kristo ang mga apostoles bilang disipulo at ordinado upang sila at iba pang mga pari ay mag-alay ng Kanyang katawan at dugo. Ito ang matagal nang turo ng Simbahan » (1562 AD ; Denz. No. 1740, 1752).

What only men at the Last Supper?

Noong Middle Ages hindi binigyang pansin ng lahat na mga lalaki lamang ang mga naroon sa Huling Hapunan. Ito ang iginuhit ni Leonardo da Vinci sa kanyang popular na likha. Sa mga salita ni Durandus a Saint-Pourcain (1270-1334 AD): “Mga lalaki lamang ang inordinahan ni Kristo noong hapunan kung saan ibinigay ni Kristo ang kapangyarihan na mag-konsekra.”

Pero, totoo ba ito? Wala nga bang mga babae?

At the Last Supper women were there!

LAST SUPPER by Bohdan Piasecki

Ang Huling Hapunan ay Paschal Meal.

Alam natin ito mula sa ebanghelyo. Ipinahanda ito ni Hesus bilang Passover kasama ng kanyang mga disipulo. “Gusto kong kumain ng Passover kasama kayo” (Lukas 22:7-16).
Ngayon, alam natin mula sa ebanghelyo na ang mga babae ay laging bahagi ng mga salo-salong pang-komunidad ni Hesus.
Isa itong paraan para maipakita niya ang bagong realidad ng Kaharian ng Diyos.

Isa pa, ang buong pamilya, kasama ang mga babae, ay kailangang kasama sa Paschal meal (Exodus 12: 1-14).
Binanggit sa ebanghelyo ang pagdating ni Hesus at ng Labindalawa “noong kinagabihan” (Mark 14:17), ngunit and ibang disipulo na naghanda ay nandoon na. Kasama dito ang mga babae.


  Kaya nakasisiguro tayo na ang nanay ni Hesus at ang mga babaeng disipulo ay naroon sa Huling Hapunan.


Sa lahat ng disipulo sinabi ni Hesus : Ito ang aking katawan.
Kainin niyo lahat kayo.
Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin!
Ito ang aking dugo
Inumin niyo lahat kayo!
Sa tuwing ginagawa niyo ito, ito ay magsisilbing alaala ko!” (Mateo 26:26-28; I Korinto 11:23-25).


Ang mga salita ni Hesus “Gawin niyo iton bilang pag-alala sa akin!” ay para sa lahat ng disipulo, lalaki at babae. Samakatuwid, binigyan silang lahat ng kapangyraihan ni Hesus na tumanggap ng Holy Orders at magselebra ng Eukaristiya.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported called

You are in a simplified, ‘key point presentation’ mode.
To switch to academic mode,
click here!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Nakalaya mula sa maling Pag-iisip

Nakalaya mula sa maling Pag-iisip

Nakalaya mula sa maling Pag-iisip

O sige, tumanggi noon ang Simbahan na ordinahin ang mga babae bilang pari.
Ngunit, bakit?
Kung hahatulan ang mga lumang gawain sa Simbahan, dapat nating pag-aralan ang mga dahilan kung bakit ang mga ito ay ginagawa.
Para sa mga kababaihan, ang mga natuklasan namin ay nakakabahala.
Isinantabi ang mga kababaihan sa ministeryo ng pagkapari sa mga hindi tamang rason.

The evil of prejudice May tatlong maling pag-iisip na pumipigil sa mga kababaihan sa ministeryo ng pagpapari.

1.Ang mga babae ay itinuturing na hindi pantay sa mga lalaki sa lahat ng aspeto: pisikal, intelektwal, at emosyonal.
Dahil pinaniniwalaan na ang binhi ng lalaki ang “nagdadala” ng bata, ang mga babae ay itinuring na hindi kumpletong tao.
Sa maiksing salita, ang mga babae ay itinuring na mababa.

2.Dahil si Eba ang dahilan ng kasalanan ng sanlibutan, ang bawat babae ay itinuturing na may dala ng sumpa ng kasalanan.
Ang mga babae ay minarkahan bilang makasalanang likha.

3. Iniisip ng mga tao na binabahiran tayo ng menstruation.
Bilang maduming likha, ang mga babae ay inilayo sa altar at sa mga banal na serbisyo.


  Kailangan laging palayain ang Simbahan ang sarili nito sa mga maling sosyal at kultural na pag-iisip na bumabahid sa kaniyang doktrina at gawain.

Hanggang 1854 itinuro ng mga papa na pinapayagan ng Diyos ang pang-aalipin, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng Simbahan.

Ang Simbahan ay may maraming pagkakamali sa kanyang buong kasaysayan.

Ngayon, dapat lang na makalaya ang mga kababaihan sa mga mapangsupil na doktrina na patuloy na pumipigil sa kanila upang maging bahagi ng mga ministeryo na kanila ayon sa tunay na plano ng Diyos.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Ordained as Deacons

Ordained as Deacons

Ordained as Deacons

In the course of the Church’s history, three ministries have emerged as ministries to which access comes through ordination.
These are the three so called holy orders.
We know them as the episcopacy, priesthood and diaconate.
Though different in scope, all three are part of the one sacrament of holy orders.

The Second Vatican Council speaks of one ‘divinely established ministry which is exercised on three levels by those who from antiquity have been called bishops, priests and deacons’ (Lumen Gentium § 28).

Women were ordained deacons! Women were given the full ordination to the diaconate in the Early Church.

The practice has been documented extensively for the first nine centuries in especially the Eastern part of the Church.

Women deacons assisted in the baptism of women which required anointing and immersion of the whole body.

We know the exact ordination rites that were used. They involve the imposition of hands by the bishop, the invocation of the Holy Spirit to impart the diaconate and the imposition of the diaconate stole.
Read here one typical example of such a rite.

The ordination to the diaconate was identical in all essentials for men and women. If women deacons were not ordained validly, neither were the male deacons.


  The eastern part of the Church was at that time fully Catholic, since the schism with the west only took place in 1054.

The practice can be traced back to St. Paul. Co-ministering with him was Phoebe, ‘the deacon of the church at Cenchreae’ (Romans 16,1-2).

International Church Councils, such as Chalcedon, Trullo and Nicaea II endorsed the ordination of women deacons.


If women received holy orders then, they surely can receive them now.

 

The latest book on Women Deacons
No Women in Holy Orders? The Ancient Women Deacons
by John Wijngaards, Canterbury Press 2002.

"This is an exceptionally engaging and readible book, written with great empathy for the historical background. Wijngaards has also rendered a great service by translating the original sources and presenting them in an easily accessible format."

Script for dramatizing the ancient ordination rite

Reviews ----- * ----- How to Order

    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Pinatunayan ng nakatagong tradisyon

Pinatunayan ng nakatagong tradisyon

Pinatunayan ng nakatagong tradisyon

Ang yaman ng ipinahayag na doktrina ay dala ng pananampalataya ng mga naniniwala. Ito ang kanyang natural na tahanan. Kilalala ito bilang pandama ng pananampalataya, o pandama ng mga naniniwala.

Itinuturo ng Simbahan na ang “buong katawan ng mga nananampalataya, may basbas ng Banal, ay hindi nagkakamali sa mga bagay ukol sa pananampalataya.” (Lumen Gentium sect; 12))

Ang tunay na tradisyon ng Simbahan, kung minsan, ay hindi nasasabi sa Nakatagong Tradisyon, ang tradisyon na nakabaon sa puso ng mga nananampalataya.

Mary was venerated as priest!

Question:
Are you promoting this devotion to Mary Priest?!

Answer:
No, we are not. We adduce it as an example of Latent Tradition.
The point is that this devotion, so strong among the faithful and the clergy, IMPLICITLY acknowledged that a woman (Mary) was a priest. In people's consciousness, therefore, lived a latent tradition that accepted that women too can be priests!
Isang halimbawa ng nakatagong tradisyon ang matagal nang debosyon kay Maria bilang Pari.

Naniniwala ang mga tao na si Maria ay isa ngang pari base sa apat na dahilan: Si Maria ay parte ng pamilya ng mga pari. Ginampanan niya ang mga gawain ng pari. Binigay niya sa atin ang Eukaristiya at tumutulong para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Ang debosyon kay Maria bilang Pari ay bahagi na ng buong kasaysayan ng Simbahan.

Idiniin ng tradisyon ang katungkulan ni Maria bilang pari sa kanyang pag-aalay kay Hesus noong Presentasyon sa Templo at noong pagpako kay Hesus sa Kalbaryo.

Nagpatuloy ang debosyon hanggang 1927 nang bigla itong supilin ng Holy Office marahil dahil sa koneksiyon nito sa pag-oordina ng kababaihan.


  Gaano man pinagpala, ang nanay ni Hesus ay babae. Kung si Maria ay pwedeng maging pari, ganoon din ang mga nabinyagang babae.

Ito ay isang tunay na halimbawa ng nakatagong tradisyon. Batid ng mga nananampalataya sa kanilang puso na ang mga babae ay pwede ring maging pari.

 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Suportado ng mga pagbabago sa ibang Simbahang Kristiyano

Suportado ng mga pagbabago sa ibang Simbahang Kristiyano

Suportado ng mga pagbabago sa ibang Simbahang Kristiyano

Itinuturo ng Second Vatican Council
na ang Simbahang Katoliko ay dapat matuto
mula sa ibang mga Simbahang Kristiyano.

“Lahat ng nabinyagan ay na kay Kristo. Sila ay marapat na tawaging Kristiyano. May magandang rason upang sila ay tanggapin bilang kapatid ng mga anak ng Simbahang Katoliko” (Ecumenism & sect; 3)

“Marami sa mga mahahalagang elemento at regalo na bumubuo at nagbibigay-buhay sa Simbahan mismo ay pwedeng makita sa labas ng Simbahang Katoliko.” (Ecumenis & sect; 3)

“Tinatawag ni Kristo ang Simbahan, habang ito ay naglalakbay, sa patuloy na reporma, repormang lagi niyang kailangan.” (Ecumenism & sect; 5)

God is also at work in other Churches! Sa ibang Simbahang Kristiyano ang mga babae ay pwede na sa mga ministeryong ordinado.

Ito ay nakikita hindi lamang sa mga evangelical churches kundi kahit sa mga ordinaryong simbahan na malapit sa tradisyong Katoliko, gaya ng Old Catholics, Methodists, Anglicans, at Episcopalians.
Tingnan ang mga halimbawa dito.

Ang pagtanggap ng mga babae sa mga ministeryo ay resulta ng mahabang proseso ny pagdarasal at pag-aaral ng ating mga kapatid na Kristiyano. .
Ang kanilang tunay na Kristiyanong motobasyon at tunay na paghahanap para maganap ang tunay na hangarin ni Hesus ay pwedeng mabasa sa mga classic na lathalain


  Ang halimbawa ng ibang Simbahang Kristiyano ay hindi absolutong nagpapatunay ng pagiging tama ng pag-oordina ng mga kababaihan.

Ngunit ito ay seryosong indikasyon na ito ang daan na nais ng Espiritu Santong tahakin ng Simbahang Katoliko.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Tinawag ng Banal na Espiritu

Tinawag ng Banal na Espiritu

Tinawag ng Banal na Espiritu

Ang ugat ng ating bokasyon ay nakasalalay sa ating bilang nilikha ng Diyos.
Bawat potensyal natin ay galing sa mga kamay ng Diyos at bawat tawag, maging ito ay sa trabaho, sa ministeryo, isang klase ng buhay o natatanging misyon, ay mula sa Diyos na tumatawag sa atin upang tayo ay maging tayo.

Hinggil sa bokasyon sa pagpapari may paniniwala sa loob ng Simbahan na ang tunay na bokasyon ay mula sa Diyos, at kriminal ang pagpigil sa mga bokasyon para ditto.

Women are called to holy oders! Ang totoo niyan maraming kababaihang Katoliko, sa buong mundo, ang pakiramdam ay tinawag sa ministeryo ng pagpapari.

Basahin ang mga testimonya ng mga kababaihan ngayon na ang pakiramdam ay tinawag sa pagkapari.

Noon ang tawag na ito ay sinupil ng maling sosyal at kultural na pag-iisip. Sa kabila nito, meron tayong mga halimbawa ng mga santo na nagpakita ng tawag na ito:
Santa Catherine of Siena,, doktor ng Simbahan.
Santa Therese of Lisieux, , doktor ng Simbahan

at iba pa.

Ang pagsusulit ng 100 kababaihan na pakiramdam ay tinawag sa pagkapari sa Simbahang Katoliko ay nagpakita na pareho ang kanilang antas ng kompetensya, motibasyon, at pagka-angkop sa mga lalaking kandidato sa pagkapari. Basahin dito.


  Sa pamamagitan ng bokasyon ng mga kababaihang Katoliko and Banal na Espiritu mismo ay humihimok sa Simbahan na tingnan uli ang kasalukuyang pagpigil sa mga kababaihan.

Hangga’t ang Simbahan ay patuloy na hindi nakikinig sa paghimok ng Espiritu, ang mga mahahalagang karisma at regalo ng mga kababaihan ay mawawala sa ministeryo.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported calledWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.