Category: wijnga~1

Welkom op mijn homepage!

Welkom op mijn homepage!

Musique?

Welkom op mijn homepage!

 

Lebensgeschichte Mijn levensverhaal:
Lees over de hoofdpersoon, het drama, de intrige… Lees dit op uw eigen risico!

Publikationen Mijn publicaties:
Snuffel op de plank waarop mijn werken staan. Theologie, heilige schrift, spiritualiteit, fictie, filmverhalen… Wat zal het volgende hoofdstuk zijn?

Resignation Mijn Zoeken
‘Nobody knows the trouble I’ve seen …’ Lees hoe ik geworsteld heb met de kerk- net als velen anderen …!

Lebensziel Mijn favoriete onderwerp:
Kom te weten waar mijn hart sneller van gaat kloppen…!

 

Mijn moeder zou zeggen: 'De lelijkste thuis!'

Mijn naam is Hans Wijngaards (John Wijngaards in Engelse publikaties). Ik ben theoloog en auteur.

Ik ben tot katholieke priester gewijd en ik heb als missionaris gewerkt in een aantal landen.

In 1998 heb ik ontslag genomen van mijn priesterlijk werk in verband met een gewetensconflict met het Vaticaan.

Some translations . . .

Dutch
French
Japanese
Italian
Dutch

link bar

Email

Resignation

My Focus

Life Story

Publications

Andere documenten in deze sectie (in het Engels)

Redenen die mij tot ontslag brachten

Antwoorden op vragen betreffende mijn ontslag

Artikelen

die ik schreef over kerk-hervorming

 

‘Gezins- planning’, The New Leader (India) 1972/1973

‘Laten Jezus’ woorden over echtscheiding (Lk. 16:18) geen uitzondering toe?’, Jeevadhara vol 4 (1975) pp. 399-411.

‘Authentiek christendom in India’, The Outlook, 15, no 5 (1977) pp. 134-138

‘Op weg naar volwassen geloof’, The Tablet 5 januari 1980, pp. 7 – 10

‘Die Nederlandse kerk!’, The Tablet 25 februari 1984, pp. 181 – 183

‘Celibaat zou geen vereiste mogen zijn’, The Catholic Herald (London) 7 augustus 1987.

‘God en onze nieuwe identiteit’, Religioni e Sette del Mondo 4 (1998) pp. 172 – 193.

Mijn pers- verklaring, 17 september 1998.

‘Mijn standpunt over vrouwelijke priesters’, NewWomen, NewChurch, vol. 23 (Voorjaar 2000) p. 3.

 

Ondersteunende teksten

‘De gebreken van het huidig leiderschap in de kerk’, door bisschop Reinhold Stecher, mei 1998

‘Tot mislukken gedoemde liefdesaffaire bracht priester tot zelfmoord’, Times of London, 4 november 1993

‘De wet van het celibaat moet veranderen’ Journal of the Catholic Women’s Network, no 54, maart 1998, pp. 6-7

. Terug naar de nederlandse ‘Home Page’?

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!

Vertaling: Martijn Wijngaards

Ontslag uit het priesterambt

Ontslag uit het priesterambt

link bar

Email

Resignation

My Focus

Life Story

Publications

Background music?

Ontslag uit het priesterambt

Als priester ben ik in de loop van de tijd meermaals in botsing gekomen met de autoriteiten in Rome, zowel wat betreft de theologie als de pastorale dienstverlening. Toen Rome stelde dat ieder die de wijding van de vrouw verdedigt “niet langer in de volle gemeenschap met de Kerk fungeert” moest ik mijn priesterambt wel opgeven.

De eerste conflicten

myself in earlier years!

Het kwam aan de oppervlakte, toen Paus Paulus VI het gebruik van contraceptiva verbood in zijn encycliek Humanae Vitae. Toentertijd was ik in India, waar een op de drie mensen uit de bevolking onder de armoedegrens leefde en niet meer verdiende dan 1 roepia per dag! Ik was een van de theologen die in het openbaar krachtig mijn verschil van mening met de Paus liet horen, zoals men kan zien in de volgende uittreksels van artikelen die ik schreef voor de Indiase New Leader in 1972 en 1973.

Ook in verband met het huwelijk: ik wees er op dat de Kerk van Christus het nodige gezag heeft ontvangen om te beslissen in zaken van echtscheiding en tweede huwelijk op een manier die meer aanvoelingsvermogen vertoont voor de huidige wereld. Lees maar in: “Laten Jezus’ woorden over Echtscheiding (Lc 16:18) geen uitzonderingen toe?” in het theologisch tijdschrift Jeevadhara dl. 4 (1975) pag. 399-411.

Ik heb actief deelgenomen aan de inculturatie in India van de Eucharistie, welke na het Tweede Vaticaans Concilie in India goede voortgang maakte. Ik droeg regelmatig de Mis op naar Indische wijze (de benen onder me gekruist, zittend op de grond, en maakte de Indische gebaren, droeg een saffraangele shawl) , zowel in de parochie waar ik op zondag assisteerde als voor groepen studenten in het Groot Seminarie. Ik was adviseur van de Nationale Commissie voor de Liturgie en wist met hoeveel verantwoordelijkheid alle nieuwe aanpassingen uitgedacht en voorbereid werden. Zoals zo velen in India was ik daarom verbijsterd, toen Rome in 1975 plotseling twee belangrijke nieuwe stappen verbood: het lezen van Indische spirituele teksten tijdens de Mis en het gebruik van het zorgvuldig verwoorde Indische Tafelgebed. Ik heb daartegen geprotesteerd in "Authentic Christian Worship in India. A Search and a Struggle", The Outlook dl 15 (1977) pag. 134-138.

De Nederlander in mij zag ook met woede en ongeloof hoe Rome de Kerk in Nederland afbrak. Geen enkel ander deel van de Katholieke Kerk had zo enthousiast gereageerd op het Tweede Vaticaans Concilie. Het Pastoraal Concilie voor Nederland dat door de Nederlandse bisschoppen was ingesteld bracht iedereen in beweging. Religieuze congregaties en Katholieke organisaties publiceerden serieuze studies. Vijftienduizend gespreksgroepen (!) gevormd uit 1800 parochies, kwamen regelmatig bijeen en nog eens 4500 workshops verzamelden geschreven interventies die bij diocesane ‘postbussen’ waren ingezameld. In de pers, zelfs in de wereldlijke pers, werd er uitvoerig en bij voortduring over bericht. De reactie van Rome bestond in het beknotten van de macht van het Pastoraal Concilie, in aanvallen op vooraanstaande theologen en het proberen te omzeilen van Kardinaal Alfrink, aan wie twee jaar lang een audiëntie bij de Paus geweigerd werd! Lees " Towards an Adult Faith" en " That Dutch Church" in de Tablet dl 234 (1980) pag. 7-10 en dl 238 (1984) pag. 181-183.

Als Vicaris Generaal van de Missionarissen van Mill Hill stiet ik op het probleem van het priestercelibaat onder onze leden. In vele individuele gevallen was ik er getuige van hoe volkomen waardevolle priesterlevens te gronde werden gericht vanwege het onbuigzame beleid van Rome. Ik heb deze mening kenbaar in 1987 gemaakt in de Catholic Herald.

De vrouw als priester

Ter voorbereiding op een seminar voor heel India over de nieuwe ambten waar tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd gevraagd, ben ik mijn onderzoek naar de betrokkenheid van de vrouw begonnen. We schreven 1975/1976. Ik was verrast bij de ontdekking dat er in de Heilige Schrift noch in de Traditie geldige argumenten te vinden zijn tegen de wijding van de vrouw. De resultaten van mijn studies werden gepubliceerd met als titel “The Ministry of Women and Social Myth” in New Ministries in India, uitg. D.S.Amalorpavadass, Bangalore 1977.

Toen de congregatie van de geloofsleer in 1976 haar redenen gaf om vrouwen uit te sluiten van het priesterschap, heb ik tegenargumenten gepubliceerd in Did Christ Rule Out Women Priests? (vert. Heeft Christus de vrouw van het priesterschap uitgesloten?) Het boekje, dat het Imprimatur kreeg, is in een aantal talen en landen herdrukt, en de laatste uitgebreide editie verscheen in Groot Brittannië in 1986. Sinds kort is het te lezen op het Internet (http://www.iol.ie/~duacon/wompr.asp). Ik ben lid van verschillende organisaties die de wijding van de Katholieke Vrouw voorstaan: CWO (Catholic Women’s Ordination), St. Joan’s International Alliance en de Mailing list van Canon 1024. Ik ben steeds over de zaak blijven schrijven, ongeacht de pogingen van Rome om het theologisch onderzoek of het pastorale debat te onderdrukken (vgl. mijn artikel “Thérèse and the Question of the Ordination of Women” in Mount Carmel (november 1997) en The Catholic Citizen (maart 1998).

Credits for the music?

Onlangs heeft Johannes Paulus II een apostolische brief geschreven die stelde dat de zaak van de priesterwijding van de vrouw niet langer open staat voor debat. (Ordinatio Sacerdotalis, 22 May 1994). Toen Rome, in 1998, verklaarde dat degenen die de wijding van de vrouw verdedigen niet langer "in volle gemeenschap verkeren met de Kerk", kwam ik in een acuut gewetensconflict. Mijn ontslag uit het actieve priesterambt was onvermijdelijk. Zie mijn persverklaring van 17 september 1998.

Ik heb getracht mijn redenen daarvoor in een persoonlijk verslag te geven aan de kring van mijn naaste vrienden. In de loop van de vloed aan correspondentie die daarop volgde, heb ik een lijst samengesteld met daarin antwoorden op veel gestelde vragen.


Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

¡Bienvenido(a) a esta página!

¡Bienvenido(a) a esta página!

¡Bienvenido(a) a esta página!

Mis publicaciones La historia de mi vida
Mi tema favorito
Mi renuncia
Escribirme

Background music?

  Myself - in the year 2000!

resignationMi renuncia
Nadie conoce por lo que he pasado… ¡Conozca la lucha que comparto con muchos otros en la Iglesia!

LoveMi tema favorito
Sepa qué es lo que me mueve…

Soy John Wijngaards, sacerdote, teólogo y escritor.

Trabajé como misionero en la India, y fue durante ese tiempo, en 1975, que casi por accidente, por primera vez descubrí la necesidad de la Iglesia de reevaluar su actitud hacia la ordenación de las mujeres.

Las autoridades de Roma mantienen sus reclamos contra las mujeres sacerdotes, imponiendo su opinión sobre los teólogos, con penas cada vez más estrictas. En 1998, renuncié al ministerio sacerdotal activo por causa de mi conflicto de conciencia.

life story La historia de mi vida
Conozca al protagonista, el drama, la acción, … ¡Lea a su propio riesgo!

publicationsMis publicaciones
Busque en el librero lo que he producido. Teología, escritura sagrada, espiritualidad, ficción, guiones de cine… ¿A dónde iré a parar después?

Siéntase en la libertad de escribirme a intouch@womenpriests.org

Para regresar a la página principal de “Mujeres Sacerdotes”

Otros documentos de esta sección  
Razones por las que renuncié Respuestas a preguntas sobre mi renuncia
Artículos que he escrito sobre reforma en la Iglesia “Planificación familiar”, The New Leader (India) 1972-1973 “Las palabras de Jesús sobre el divorcio en Lucas 16:18, ¿no admiten excepciones?”, Jeevadhara vol 4 (1975) págs. 399-411 . “Auténtico culto cristiano en la India” The Outlook, 15 #5, 1977, págs. 134-138 “Hacia una fe adulta”, The Tablet #5, enero de 1980, págs. 7-10 “¡Esa Iglesia holandesa!”, The Tablet #25, febrero de 1984, págs. 181-183
“El celibato no debe ser un requisito”, The Catholic Herald Londres, 7 de agosto de 1987 “Dios y nuestro nuevo yo”, Religioni e Sette del Mondo #4, 1998, págs. 172-193 Mi comunicado de prensa17 de septiembre de 1998 . “Mi posición sobre las mujeres sacerdotes” NewWomen, NewChurch,vol. 23, primavera de 2000, pág. 3
Supporting texts   “Amor condenado lleva a sacerdote al suicidio”, Times of London,4 de noviembre de 1993 “La ley del celibato debe cambiar” Journal of the Catholic Women’s Network,#54, marzo de 1998, págs. 6-7 “Deficiencias en el actual liderato de la Iglesia”, por el obispo Reinhold Stecher, mayo de 1998

Drop me a line!¿Por qué no me escribe?

Traducción: Ivelisse Colón-Nevárez

iithe Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

“Cuando cite este documento, tenga la amabilidad de indicar que está publicado por www.womenpriests.org!”

Sacerdote Católico Renuncia al ministerio sacerdotal debido a Conflicto de Conciencia

Sacerdote Católico Renuncia al ministerio sacerdotal debido a Conflicto de Conciencia

Mis publicaciones La historia de mi vida
Mi tema favorito
Mi renuncia
Escribirme

Sacerdote Católico Renuncia al ministerio sacerdotal activo,
debido a Conflicto de Conciencia

Boletín de Prensa por John Wijngaards

Septiembre 17 1998

He renunciado al ministerio sacerdotal debido a un conflicto de conciencia con la suprema autoridad de la Iglesia Católica en Roma.

Antecedentes

A lo largo de las últimas décadas me he sentido cada vez más descontento con los decretos oficiales de la Iglesia en lo que se refiere a la doctrina sexual y ética. A las parejas casadas se les prohíbe el uso de los anticonceptivos aún si los usan con discreción. El celibato obligatorio continua siendo arbitrariamente impuesto a los Clérigos del Rito Latino pese a la angustia espiritual que esto causa a muchos sacerdotes y sus seguidores. Se discrimina contra las sociedades homosexuales. Y lo ultimo en lo que a mi se refiere –que se prohiba la ordenación sacerdotal de las mujeres pese a que no existen objeciones probadas ni de las Escrituras ni de la Tradición (vea mi nota teológica).

Las enseñanzas oficiales que emanan de Roma en estos asuntos han hecho y hacen un gran daño al Cuerpo de la Iglesia. Millones de creyentes han dejado de asistir a la Eucaristía debido a esto, buscando consuelo espiritual en otros lados. La autoridad de enseñanza ha perdido su credibilidad aun entre los pastores más leales quienes a menudo se esfuerzan en limitar el daño inflingido ofreciendo a sus creyentes una guía pastoral mas sensible que lo que hace Roma. Lo más alarmante de todo es la inevitable corrupción que causa Roma en todos los niveles de responsabilidad en la Iglesia forzando a todos a una complicidad de silencio.

Los Obispos y las Conferencias de Obispos fallan al no enfrentar abiertamente a Roma. Los teólogos y los institutos teológicos fallan al no defender lo que creen que es la verdad. Los sacerdotes de las parroquias fallan al no darles seguridad a los creyentes desde el púlpito. Los superiores religiosos y los profesores de los seminarios fallan a sus estudiantes al guiarlos hacia un sistema que inhibirá su autonomía y responsabilidad.

Para mi el punto de ruptura es la ordenación de mujeres debido a que personalmente he estado involucrado en la investigación teológica y el ministerio pastoral referente a este problema durante los últimos 20 años.

La ordenación de mujeres

Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe promulgó sus razones para rechazar a las mujeres del sacerdocio en 1976 publiqué contra argumentos en ¿Rechazó Cristo a las Mujeres Sacerdotes? El folleto que llevaba el Imprimatur, se reimprimió en una variedad de idiomas y países y la última edición en el Reino Unido fue en 1986. Recientemente ha sido puesto a disposición en el Internet (http://www.iol.ie/~duacon/wompr.asp). Soy miembro de varias organizaciones que promueven la Ordenación de Mujeres Católicas: CWO (Catholic Women’s Ordination= Ordenación Católica de Mujeres), Alianza Internacional Santa Juana y el Canon 1024 Mailing List. He seguido escribiendo sobre este asunto pese al intento de Roma de suprimir la investigación teológica o las discusiones pastorales (vea mi artículo “Thérèse y el asunto de la Ordenación de Mujeres” en Mount Carmel (Noviembre 1997) y The Catholic Citizen (Marzo 1998).

La ordenación de mujeres

Siempre he considerado que es mi deber, como teólogo y como sacerdote, buscar la verdad con sinceridad como yo la percibo luego de un cuidadoso estudio y reflexión. Vaticano II indica que “todos los creyentes, tanto clérigos como laicos, deben tener una libertad legal de investigación, libertad de pensamiento y libertad de expresión temperada por humildad y coraje en cualquier rama de estudio que se hayan especializado” (Gaudium et Spes, no 62). Dado que percibo que la prohibición de Roma sobre la ordenación de las mujeres no se encuentra en las Escrituras o la Tradición, que no ha llegado a una adecuada consulta en la Iglesia, que es dañina para el ecumenismo y que es altamente injuriosa al bienestar espiritual de los creyentes, me veo obligado en conciencia a continuar expresando mi sincera oposición.

Por otro lado, veo que las autoridades en Roma persiguen una política de rigurosa exigencia de la prohibición, silenciado toda reflexión y análisis teológico (vea nota histórica). A través del Motu Proprio del Papa Juan Pablo II Ad Tuendam Fidem de Mayo 28 1998 y el comentario del Cardenal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la defensa de la ordenación de las mujeres se presenta casi como una herejía. Cualquier que sostenga que las mujeres pueden ser ordenadas sacerdotes “no está mas en comunión con la Iglesia Católica”, se nos dice (Declaración de Joseph Cardinal Ratzinger, 29 Junio 1998).

En vista de esta posición de la Iglesia Oficial, cuyo liderazgo pastoral y autoridad de enseñanza tengo que respetar pese a los errores que ha cometido en el pasado y aun puede estar cometiendo en el presente, se en mi conciencia que debo renunciar al ministerio sacerdotal. No puede seguir representando a la Iglesia Oficial mientras que esté en desacuerdo en un asunto tan fundamental.

Además quiero estar en el lado de aquellos hombres y mujeres que el Vaticano en forma tan casual e injusta son descartados por el Vaticano. Es solo distanciándome de la Iglesia Institucional que me puedo liberar de la culpa de tomar parte en la conspiración del silencio.

Explicando mi posición

Al renunciar al ministerio sacerdotal de ninguna manera he renunciado a mi derecho y deber como teólogo de expresar públicamente mi opinión. Tampoco he dejado de ser un miembro de la Iglesia misma. Toda la vida he sido un Católico consciente y ortodoxo y es mi propósito continuar siéndolo hasta que muera.

No deseo traicionar la confianza que mi familia, amigos y auspiciantes siempre he han dado. Espero que acepten mi convicción que solo siguiendo los dictados de mi conciencia puedo ser verdaderamente fiel a mi llamado profético y misional.

Aprecio la posición de los Obispos, sacerdotes y religiosos Católicos que continuan en su ministerio pese a su desacuerdo con Roma. Respeto su sinceridad al actuar de esa forma por razones pastorales. Espero que ellos respeten las mias.

Estoy profundamente preocupado por los varios grupos a los cuales he servido tales como mis antiguos alumnos en India, los lectores de mis libros y artículos y aquellos que siguen mundialmente mis cursos de formación de fe. Les aseguro que no he renunciado a la fe Católica y que respaldo todos los asuntos espirituales y teológicos sobre los cuales he escrito y enseñado.

Finalmente, deseo expresar mi. aprecio y gratitud a la Mill Hill Missionary Society. Saludo a mis colegas y compañeros de Mill Hill con quienes he compartido tanto trabajo y alegría durante mis cuarenta años de membresía. Les deseo lo mejor de Dios y les prometo una amistad sin fin de mi parte.

John Wijngaards

Traducción: Lola de Varas


the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

“Cuando cite este documento, tenga la amabilidad de indicar que está publicado por www.womenpriests.org!”

Rücktritt vom Priesteramt

Rücktritt vom Priesteramt

link bar

Email

Resignation

My Focus

Life Story

Publications

Rücktritt vom Priesteramt

Im Verlauf meines Priesterlebens bin ich mit den Autoritäten in Rom aneinandergeraten, sowohl in theologischen als auch pastoralen Fragen. Als Rom verkündete, daß all diejenigen, die sich für Frauen als Priester einsetzten, nicht mehr in voller Gemeinschaft mit der Kirche stünden, stand für mich fest, die Ausübung meines Priesteramts aus diesem Grund niederzulegen.

Frühe Konflikte

Ich bin immer ein überzeugter Priester gewesen und habe ehrlich versucht die Menschen die mir anvertraut würden, so gut wie möglich zu dienen. Gerade wegen meiner Sorge um die Leute kam es zu Zwiespalt mit kirchlichen Behörden. Sehe meine Lebensgeschichte.

Der erste Konflikt entstand aus dem Verbot empfängnisverhütender Mittel von Papst Paul VI durch die Enzyklika Humanae Vitae. Dies war zu der Zeit, als in Indien ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebte: mit einem Tageslohn von weniger als einer Rupie. Ich war einer der Theologen, die ihre Meinungsverschiedenheit mit dem Papst öffentlich bekundeten. Dies verdeutlichen die Auszüge von Artikeln, welche ich für den indischen “New Leader” in den Jahren 1972 und 73 verfasst habe.

Auch die Heirat betreffend: ich wies darauf hin, daß die Kirche die notwendige Autorität durch Christus hat, in Fragen der Scheidung und Wiederheirat für die heutige Zeit in einer einfühlsameren Art und Weise zu entscheiden. Lesehinweis: “Do Jesus’ Words on Divorce (Lk 16:18) Admit of No exception?” (Lassen die Worte Jesu zur Scheidung keine Ausnahme zu?) im theologischen Fachblatt Jeevadhara Ausgabe 4 (1975) Seiten 399-411.

Ich habe aktiv die “Indisierung” der Eucharistie vorangetrieben, die nach dem zweiten Vatikanum sehr gute Fortschritte in Indien gemacht hatte. Für meinen Teil habe ich die Messe im indischen Stil gelesen (mit überkreuzten Beinen auf dem Boden sitzen, Verwendung von indischen Gesten und das Tragen eines safrangelben Umhangs) Diesen Stil verwendete ich sonntags in der Gemeinde die ich betreute und auch in den Studentengruppen im Hauptseminar. Ich war Berater des Nationalen Liturgischen Komitees und ich weiss, wie verantwortungsvoll alle neuen Anpassungen bedacht und vorbereitet wurden. Wie viele andere in Indien war ich entgeistert mit den Fortschritten , als Rom im Jahre 1975 plötzlich verbot, neue Anpassungen einzuführen: das Lesen von indischen spirituellen Texten während der Messe und die Verwendung von sorgfältig gestalteten indischen eucharistischen Gebeten. Ich brachte meinen Protest dagegen in “Authentic Christian Worship in India. A Search and a Struggle” (Authentische christliche Anbetung in Indien. Suche und Auseinandersetzung), The Outlook vol 15 (1977) pp. 134-138, zum Ausdruck.

Als Niederländer beobachtete ich mit Ärger und Ungläubigkeit, wie Rom die Kirche in den Niederlanden demontierte. Kein anderer Teil der katholischen Kirche hatte mit so viel Begeisterung auf das Zweite Vaticanum geantwortet. Der Pastorale Kongress, gegründet durch die niederländischen Bischöfe versammelte alle Religiösen Kongregationen und katholische Organisationen veröffentlichten ernsthafte Studien. 15.000 Diskussionsgruppen (!) aufgestellt von 1800 niederländischen Gemeinden trafen sich regelmäßig und weitere 4500 Arbeitstreffen sendeten schriftliche Einwände an die “Briefkästen” der Diözesen. Die Berichterstattung in den Medien, sogar der außerkirchlichen Presse war ausführlich und positiv. Roms Reaktion war die Einschränkung der Entscheidungsgewalt der pastoralen Kongresse. Führende Theologen wurden angegriffen und konservative Bischöfe ernannt. Kardinal Alfrink wurde ins Abseits gestellt und ihm zwei Jahre lang keine Audienz beim Papst gewährt. Lese hinweis “Towards an Adult Faith” and “That Dutch Church” im Tablet vol 234 (1980) pp. 7-10 and vol 238 (1984) pp. 181-183.

Als Generalvikar der Mill Hill Missionare traf ich auf das Problem des zölibatären Priestertums unter den Glaubensbrüdern. In vielen Fällen wurde ich Zeuge der Zerstörung eines vollkommen gültigen Priesterlebens durch die unnachgiebige Politik von Rom. Ich brachte meine Sichtweise in the Catholic HeraldA married priesthood in the Catholic Church?’, 7 August1987) zum Ausdruck.

Frauen im Priesteramt

Bei den Vorbereitungen für das “All Indian Seminar” im Geiste des Zweiten Vaticanums, welches für eine Erneuerung der geistlichen Ämter eintrat, startete ich meine Initiative für die Integration von Frauen. Das war im Jahre 1975/76. Ich war überrascht, daß es keine objektiv gültigen Gründe in der heiligen Schrift oder den Traditionen gab, die gegen die Weihe von Frauen sprachen. Die Resultate meiner Studien wurden veröffentlicht in “The Ministry of Women and Social Myth” (Frauen als Pfarrerinnen und soziale Mythen) in “New Ministries in India“, ed. D.S. Amalorpavadass, Bangalore 1977.

Als die Glaubenskongregation ihre Gründe für die Ablehnung von Priesterinnen im Jahre 1976 verkündeten, veröffentlichte ich eine Widerlegung der Argumente in “Did Christ Rule Out Women Priests?” (Hat Christus Frauen vom Priesteramt ausgeschlossen?) Die Buchausgabe mit der Imprimatur (bischöfliche Druckfreigabe) war in mehreren Sprachen und Ländern gedruckt worden, die letzte größere Auflage erschien in Großbritannien 1986. Seit kurzem ist sie auch im Internet veröffentlicht (http://www.iol.ie/~duacon/wompr.asp).

Ich bin Mitglied verschiedener Organisationen welche das katholische Priesteramt für Frauen unterstützen: CWO (Catholic Women’s Ordination), St. Joan’s International Alliance and the Canon 1024 Mailing List. Ich habe weiterhin zu diesem Thema geschrieben, obwohl Rom versuchte, die theologische Forschung oder die pastorale Diskussion zu unterdrücken. (Siehe “Theresa und die Frage des Priesteramts für die Frau“) in Mount Carmel (November 1997) and The Catholic Citizen (March 1998). Kürzlich schrieb Papst Johannes Paul II in einem apostolischen Brief, daß die Frage der Ordinierung von Frauen nicht mehr länger zur Debatte stünde.

Als Rom im Jahr 1998 erklärte, daß diejenigen, welche sich für das Frauenpriesteramt einsetzten, sich nicht mehr in voller Gemeinschaft mit der Kirche befänden, bekam ich in dieser Situation einen akuten Gewissenskonflikt. Die Niederlegung meines Priesteramtes war unvermeidlich geworden. Siehe hierzu meine Pressererklärung vom 17. September 1998. Ich habe versucht, meine Gründe hierfür in eine persönlichen Brief an meinen engsten Freundeskreis zu erklären. Während daraufhin die Lawine der Korrespondenz eintraf, stellte ich eine Antwortliste auf oft gestellte Fragen zusammen.

John Wijngaards

Klicken Sie hier, wenn Sie meine Kampagne für Priesterinnen unterstützen wollen.

Deutscher Sprachbereich

Dieses Dokument kann frei verwendet werden. Wir ersuchen jedoch um die Quellenangabe www.womenpriests.org.

Übersetzung aus dem Englischen: Constanze Spranger und Wolfram Schädler, D 76646 Obergrombach.


the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

Willkommen!
Willkommen!

Musique?

Willkommen!

 

Lebensgeschichte Meine Lebensgeschichte:
Treffen Sie den Protagonisten, das Drama, den Plot ... Lesen Sie dieses auf Ihrer eigenen Gefahr!

PublikationenMeine Publikationen:
Werfe einen Blick auf was ich geschrieben habe. Theologie, heilige Schrift, Spiritualität, Fiktion, Filmgeschichten... Wo finde ich mich zunächst?

ResignationMein Suchen
‘Niemand kennt die Mühen die ich gesehen habe ...’ Treten Sie den Kampf hinein den ich mit so vielen anderen in der Kirche teile!

LebenszielMein Lieblingsthema:
Erfahre was für mich das wichtigste ist!

 

Das bin ich!    

Ich bin John Wijngaards, Theolog und Verfasser.

Ich wurde Priester geweiht und habe als Missionar in einer Anzahl von Ländern gearbeitet.

In 1998 habe ich die Ausübung meines Priesteramts niedergelegt aus Gewissenskonflikt mit den höchsten Behörden der katholischen Kirche in Rom.

Some translations . . .

Dutch
French
Japanese
Italian
Dutch

link bar

Email

Resignation

My Focus

Life Story

Publications

Dieses Dokument kann frei verwendet werden. Wir ersuchen jedoch um die Quellenangabe www.womenpriests.org.

Bienvenue sur ma page d’accueil !

Bienvenue sur ma page d’accueil !

Musique?

Bienvenue sur ma page d’accueil !

link bar Email Resignation My Focus Life Story Publications
Myself!

Je m’appelle John Wijngaards, je suis théologien et écrivain.

J’ai été ordonné prêtre dans l’Église catholique et j’ai travaillé comme missionnaire dans plusieurs pays.

En 1998, j’ai démissionné du ministère sacerdotal actif suite à un problème de conscience vis-à-vis de Rome.

Envoyez-moi un message à john@womenpriests.org

LoveMon sujet favori:
La réalité plus importante dans ma vie ... !

  Drop me a line! M’avez-vous écrit ?
Retour à “Women Priests/français” Women Priests
 

life story L’histoire de ma vie :
Prenez connaissance du protagoniste, du drame, de l’action... Lisez ceci à vos risques et périls !

publicationsMes publications :
Fouillez les rayons contenant ce que j’ai écrit.  Théologie, exégèse, spiritualité, fiction, scénarios de film... Faites votre choix !

resignationMa démission :
‘Personne ne sait toutes les épreuves que j’ai subies...’ (selon la chanson populaire). Participez à l’affrontement qui aurait pourtant pu être si facilement évité par les autorités ... !


John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

Ce site web est la propriété d’une “société de bienfaisance” religieuse: Housetop Care Limited.

Réponses aux questions reletives à ma démission

Réponses aux questions reletives à ma démission


link bar

Email

Resignation

My Focus

Life Story

Publications

Réponses aux questions relatives à ma démission

S.v.p., ne vous étonnez pas de certaines répétitions!

1. En démissionnant de votre ministère, n’admettez-vous pas votre défaite face au Cardinal Ratzinger ? Vous semblez admettre par votre action que vous n’appartenez plus vraiment à l’Église.

2. Votre protestation n’aura aucun effet sur Rome.

3. Êtes-vous vraiment conscient que vous renoncez au profond impact que vous pourriez avoir sur des milliers de gens dans aucun autre but que d’afficher à Rome une lettre de protestation sur la porte de fer de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ?

4. Pourquoi ne pas simplement ignorer Rome et baisser la tête ?

5. Pourquoi n’acceptez-vous pas l’enseignement du Saint-Père ?

6. Je suis très préoccupé de l’avenir de l’Église. Que va-t-il se passer ?

7. Que veut-on dire par : Rome a clôturé le débat sur l’ordination des femmes ?

8. Faut-il en conclure que je dois aussi quitter l’Église ?

9. Avons-nous perdu toute liberté académique dans l’Église ?

10. Ne devrions-nous pas préserver l’unité et l’orthodoxie dans l’Église ? Les théologiens progressistes détruisent l’Église en refusant d’obéir au Pape.

11. Et ainsi vous nous abandonnez ? Qu’avons-nous fait, nous vos frères dans le sacerdoce, pour que vous nous tourniez le dos ?

12. Comment osez-vous vous croire au-dessus du Magistère de l’Église ? Qu’en est-il de l’obéissance, de l’humilité ?

13. Le Christ n’a-t-il pas promis de soutenir le Pape dans sa fonction d’enseignement ? Pourquoi ne faites-vous pas simplement confiance à Dieu en cette matière ?

14. Votre conflit avec Rome ne discrédite-t-il pas votre travail actuel à Housetop ?

15. En quoi votre décision de démissionner du ministère sacerdotal concerne-t-elle votre travail futur ?

Question 1.En démissionnant de votre ministère, n’admettez-vous pas votre défaite face au Cardinal Ratzinger ? Vous semblez admettre par votre action que vous n’appartenez plus vraiment à l’Église.

Durant ma période de discernement, j’avais présente à l’esprit la question de savoir si, par ma démission, j’admettais ma défaite face au Cardinal Ratzinger. Je ne crois pas que le Cardinal Ratzinger puisse légitimement pousser des gens hors de l’Église de la manière dont il semble le souhaiter. Cependant, mes réflexions ont été, et sont encore, les suivantes :

Le Pape et le Cardinal Ratzinger représentent l’Église officielle. Le Motu Proprio et son commentaire officiel exposent la position prise par l’"institution", par l’Église hiérarchique. Je ne puis plus en faire partie, précisément parce que je m’oppose à cette décision non seulement sur des bases théologiques mais aussi à cause de la manière dont est exercée l’autorité. J’estime que je me dois de ne plus faire partie de l’Église officielle. C’est une question d’intégrité personnelle.

Tout au long de ma vie, comme prêtre et comme théologien, j’ai considéré mon intégrité personnelle comme un de mes biens les plus précieux. Je sais que mes étudiants (et les lecteurs de mes livres) reçoivent mon enseignement parce qu’ils apprécient ma sincérité personnelle et qu’ils approuvent mes arguments théologiques ou scripturaires.

C’est la raison pour laquelle je demeure catholique et continuerai à proclamer la Bonne Nouvelle, mais non plus en tant qu’un rouage du système.

Question 2.Votre protestation n’aura aucun effet sur Rome.

Je suis d’accord avec vous que ce geste de protestation publique n’aura qu’un impact limité. De plus, je ne veux pas scandaliser les “petits” : les Catholiques moins bien informés ou certains non-Catholiques qui n’en seront que poussés encore un peu plus loin de l’Église par ce genre de luttes intestines. Voici déjà plus de dix ans que j’estime que “rosser l’Église” n’a qu’un effet limité. Voici dix ans que j’ai cessé d’écrire des articles critiques envers l’Église. D’autre part, la question de la “complicité du silence” au sein de l’Église m’indispose. Tout ce que Rome dit, ce que dit l’Église officielle, même si le propos est scandaleux, c’est : évêques et prêtres, serrez les rangs S contre les fidèles.

Je sais qu’en fait beaucoup de théologiens (sinon la plupart) admettent que les femmes peuvent être ordonnées prêtres. Ils gardent le silence, développant une “théologie souterraine” comme on l’a appelée récemment devant moi, jusqu’à ce que Rome prenne la décision contraire (comme elle l’a fait si souvent dans le passé). J’estime, en conscience, que je ne peux emprunter cette voie car il est de mon devoir de proclamer la vérité.

J’ai eu des contacts avec certains évêques. Ils réagissent de la même façon. Ils me disent : “Qui se préoccupe des décrets romains... ? Le Pape peut mourir dans six mois.” “Êtes-vous prêts à dire ça publiquement, leur demandai-je ? Que faites-vous des gens ordinaires qui sont troublés par tout cela ? Ils ne peuvent se défendre seuls contre Rome... De plus, vous pouvez ne pas vous en préoccuper, mais d’autres évêques le font.” Nous connaissons, n’est-ce pas, des évêques du Tiers Monde ?

J’estime avoir une obligation de justice vis-à-vis des simples fidèles, qui sont les perdants en ce cas. Certains qui entendront parler de ma décision (et heureusement aussi de ma volonté de rester dans l’Église) pourraient se sentir encouragés. Mais même si tous ignoraient ma décision, je ne peux plus être complice de ce silence.

Un autre exemple : hier, je parlais avec un bon ami à moi qui habite une des capitales européennes. Il pensais que je réagissais trop fort. Il me raconta l’histoire suivante. Les évêques de son pays étaient mécontents du décret sur les ministères laïcs. Le Cardinal de l’endroit convoqua une réunion de canonistes. Ils lui dirent : “Tout ceci est maintenant dans le Droit canon, mais il ne faut pas s’en faire, etc. etc.” ; ils lui présentèrent alors des arguments légaux pour contourner le problème. Aussi le Cardinal était-il heureux. “Nous continuons comme auparavant, mais ne dites rien à Rome, conclut-il.” S Je réagis en disant à mon ami : “Si ces nouvelles règles sont mauvaises, elles ne devraient en aucun cas figurer dans le Droit canon. En conséquence, le Cardinal et ses canonistes devraient émettre une protestation à Rome à ce sujet. Et, puisqu’aucune déclaration publique n’a été faite par le cardinal, comment les gens ordinaires peuvent-ils savoir comment ils doivent interpréter le décret ? Et qu’advient-il des pays qui ne disposent pas de canonistes habiles capables de d’indiquer comment contourner ces nouvelles règles ?”

À mon avis, Rome est en train de corrompre tous les niveaux de pouvoir dans l’Église en poussant ses responsables à agir contre leur conscience.

Question 3. Êtes-vous vraiment conscient que vous renoncez au profond impact que vous pourriez avoir sur des milliers de gens dans aucun autre but que d’afficher à Rome une lettre de protestation sur la porte de fer de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ?

Vous avez raison de penser que mon geste de protestation aura peu d’impact sur les penseurs intransigeants à l’esprit étroit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. J’en suis venu à cette décision non pas, d’abord, pour émettre une protestation. J’y ai été forcé en raison d’un problème de conscience. Rome peut me rendre la vie difficile mais cela ne m’enlèvera pas les valeurs qui me sont les plus chères dans la vie : ma foi en l’amour, mon intégrité et ma loyauté vis-à-vis de la vérité.

Par ailleurs, je crois que vous vous trompez quelque peu dans votre estimation de l’efficacité de ma décision. En tant que théologien et auteur spirituel, mon plus grand trésor a toujours été mon intégrité. Les gens m’écoutent parce qu’ils savent que ce que je dis ou écris, je le crois vrai. Si cela est admis, tout ce que j’ai fait dans ma vie sera admis aussi. Je veux protéger ce que j’ai fait. C’est pourquoi, paradoxalement, en me retirant du ministère effectif, je sauve en réalité mon propre sacerdoce.

Le sacerdoce ne consiste pas seulement à administrer les sacrements. Il comprend avant tout la proclamation de la Bonne Nouvelle . Comment puis-je proclamer la Bonne Nouvelle si je renonce à mon intégrité, si je trahis la vérité ?

Je ne suis pas naturellement un rebelle. J’ai été forcé de le devenir à cause de la stupidité de Rome et de son intransigeance. D’autre part, je sais que l’Église retrouvera finalement ses esprits ; je lui fais confiance. Grâce à la mystérieuse providence de Dieu, je pourrais peut-être mieux aider de plus nombreuses personnes dans le cadre de ma nouvelle situation que si je n’avais pas écouté ce que me dictait ma conscience. Je reçois un nombre incroyable de lettres de gens qui sont déboussolés à cause de l’attitude de l’Église et qui voient un signe d’espoir dans ma réaction. Il se pourrait que là Dieu soit en train d’ouvrir une nouvelle et immense porte - - ce que je suis en train d’étudier.

Question 4. Pourquoi ne pas simplement ignorer Rome et baisser la tête ?

Ma conviction est que chacun doit réagir face à une situation de la manière qu’il ou elle considère la meilleure selon sa conscience. J’avais atteint une sorte de point de rupture.

Mais cela ne m’empêche pas d’être un Catholique ni de proclamer de la Bonne Nouvelle, croyez-moi !

Considérez les choses comme ceci : peut-être suis-je fou ; mais Dieu a besoin de fous comme moi !

Question 5. Pourquoi n’acceptez-vous pas l’enseignement du Saint-Père ?

La situation est beaucoup plus complexe que vous ne l’exposez dans votre lettre. Je crois fermement à l’autorité enseignante du Saint-Père, c’est pourquoi je suis chagriné lorsque je constate que le Pape commet des erreurs, égaré par ses conseillers théologiques romains.

Malgré l’aide du Saint-Esprit (qui met un Pape à l’abri de couvrir une erreur de son infaillibilité), les Papes ont commis en fait de nombreuses erreurs dans le passé et soutenu des doctrines et prôné des pratiques qui se sont plus tard révélées être des aberrations. N’oubliez pas que même saint Pierre a commis des erreurs : il a trahi Jésus et a été réprimandé par Paul quand il a pris une mauvaise décision (Gal 2, 11-14). Beaucoup de ces égarements ont été reconnus comme tels par des papes ultérieurs, ou par des conciles, en particulier par VaticanII.

Bien que le Saint-Père soit guidé par le Saint-Esprit, cela ne signifie pas qu’il n’a qu’à écouter la voix de sa conscience, il doit aussi écouter ce que le Saint-Esprit lui dit à travers le Corps de l’Église. Malheureusement, l’actuelle Congrégation pour la Doctrine de la Foi n’écoute pas vraiment les avis des évêques, des théologiens et de la majorité des fidèles.

Je me sens contraint par ma conscience, pour le bien de l’Église elle-même, de révéler les erreurs que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi commet actuellement. Ce n’est pas une tâche agréable, je vous assure. Il serait plus facile de m’enfouir la tête dans le sable. J’ai été vraiment attristé et accablé de devoir prendre cette décision. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi commet actuellement tellement de bévues que nous devons rompre le silence.

Question 6. Je suis très préoccupé de l’avenir de l’Église. Que va-t-il se passer ?

Je partage votre anxiété concernant l’Église. Tous, nous comprenons que les tensions et les conflits sont inévitables quand l’Église, compte tenu de la gigantesque organisation qu’elle est, doit faire face aux défis du monde nouveau dans lequel nous vivons. Nous devons nous rappeler cela particulièrement quand nous subissons ses accès de colère ressemblant à ceux d’un adolescent en pleine croissance. J’imagine que c’est le genre de souffrances qu’ont ressenties et ressentent encore de nombreuses femmes, et cela jusqu’à ce que l’égalité absolue entre hommes et femmes DANS LE CHRIST soit enfin reconnue.

Toutefois, le Saint-Esprit n’a pas encore dit son dernier mot. Je suis certain que les décrets actuels de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi seront finalement annulés.

Question 7. Que veut-on dire par : Rome a clôturé le débat sur l’ordination des femmes ?

En 1976, les spécialistes de la Bible de différentes nationalités de la Commission Biblique Pontificale ont conclu, par une majorité de 12 à 5, que l’Écriture ne contient aucune objection contre l’ordination sacerdotale des femmes. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a rejeté cette position et a rédigé sa propre déclaration... négative. (Inter Insigniores, 15 octobre 1976).

Depuis lors, Rome a refusé d’écouter les protestations et les interpellations émises par des évêques, des théologiens, des exégètes et des représentantes d’organisations féminines de tous les coins du monde. Au contraire, chaque évêque a été enjoint de mettre fin à toute discussion sur le sujet. “L’évêque doit prouver sa capacité pastorale et ses qualités de responsable en refusant résolument tout soutien à ceux qui, individuellement ou en groupes, défendent l’ordination sacerdotale des femmes, qu’ils le fassent au nom du progrès, des droits humains, par compréhension ou pour toute raison que ce soit.” (Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 13 septembre 1983).

Récemment, Jean-Paul II a écrit une lettre apostolique qui rappelle que le débat sur la question de l’ordination sacerdotale des femmes est clos (Ordinatio Sacerdotalis, 22 mai 1994). Ad Tuendam Fidem et son commentaire officiel semblent maintenant excommunier les dissidents. Quiconque soutient que les femmes peuvent être ordonnées prêtres “ne sont plus en pleine communion avec l’Église catholique”, nous dit-on (The Tablet, 11 juillet 1998, pp. 920-922 ; voir n° 6 & 11).

Question 8. Faut-il en conclure que je dois aussi quitter l’Église ?

Non, vous ne devez pas quitter l’Église. Dans une vaste organisation comme celle-ci, il est inévitable que nous rencontrions certaines tensions, certains conflits quand des sujets théologiques inexplorés font l’objet de recherches. Au cours des siècles précédents, cela a été souvent source de douleurs et de souffrances. Nous ne devons nullement être surpris si la même chose se passe aujourd’hui. Je suis convaincu que la vraie solution surgira de toutes nos recherches et suite à nos prières. L’Esprit-Saint n’a pas dit son dernier mot. Heureusement, les générations futures bénéficieront des luttes que nous soutenons à présent.

Question 9. Avons-nous perdu toute liberté académique dans l’Église ?

La liberté académique dans l’Église a souvent été une cause de conflit quand les responsables de l’Église ont commencé à craindre que la doctrine orthodoxe ne soit pas maintenue. La suspicion à son égard a atteint un sommet sous Pie X (au début du XXème siècle) et s’est poursuivie jusqu’à ce que Pie XII s’en fît officiellement le défenseur principalement grâce à l’influence du Cardinal Bea, un Allemand, qui était à la tête de l’Institut Biblique Pontifical.

Ce qui est réconfortant, c’est que le principe de la liberté académique a été inclu dans les documents de Vatican II (et les documents du Concile ont plus de poids que le Droit canon n’en aura jamais). Vatican II demande “qu’on reconnaisse aux fidèles, aux clercs comme aux laïcs, une juste liberté de recherche et de pensée, comme une juste liberté de faire connaître humblement et courageusement leur manière de voir, dans le domaine de leur compétence”. (Gaudium et Spes, n° 62).

Ce qui attristant, par contre, c’est la réaction : l’opposition aux document de Vatican II dont nous sommes actuellement les témoins. Les interdictions du Droit canon que vous énumérez et qui devraient n’être qu’un moyen modéré d’ajustement par rapport à la doctrine correcte peuvent très aisément devenir un instrument de répression si elles sont maniées par de mauvaises mains. Souvent, les groupes traditionalistes font pression sur leurs évêques pour qu’ils les appliquent à la lettre.

En tant que pasteurs et théologiens nous subirons toujours une certaine tension entre la liberté académique et notre charge de transmettre fidèlement ce que l’on estime être la vérité révélée. Cette tension nous affecte même en tant qu’individus. Je me rappelle certains épisodes de ma vie où j’ai été choqué sur le moment parce que j’avais découvert qu’une chose ou l’autre ne faisait pas partie de la Révélation. Le problème est encore plus grave lorsque c’est une vaste organisation comme l’Église qui doit faire face au choc que cause ce genre de découvertes. La tendance est fréquemment alors, de la part des autorités de l’Église, qui souvent manquent de temps pour se mettre tout à fait à jour, de se replier sur la position la plus sûre, la position traditionnelle.

Je comprends très bien que ce genre de réflexions ne résolve pas les dilemmes concrets auxquels les théologiens doivent faire face, comme ceux qui se présentent actuellement aux esprits étroits de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Mais comprendre la cause première nous aidera à y voir plus clair à long terme.

Je suis convaincu que les vues étroites de Rome vont être contestées tôt ou tard. Les contacts internationaux que j’ai m’ont appris que la majorité des théologiens rejettent la position de Rome et leur opinion finira par prévaloir. Notre stratégie à court terme pourrait consister à baisser la tête (stratégie adoptée et recommandée par certains évêques que je connais) ou alors à crier avec colère comme je tente de le faire.

De ce qui vient d’être dit, vous pouvez à juste titre conclure qu’être théologien au sein de l’Église catholique n’est pas une mission sans risques. Puisque la théologie traite de la vérité, comme la vie réelle elle restera nécessairement une tâche risquée. Vous ne pouvez tenir le coup que si vous considérez la théologie comme une vocation, impliquant une terrible responsabilité à la fois vis-à-vis des respectables doctrines dont vous traitez et des besoins pastoraux des gens au service desquels vous êtes. Il n’y a guère de théologiens qui n’aient pas, une fois ou l’autre, été tourmentés. Je suis sûr que cela ne vous découragera pas. Tout cette épreuve, ou plutôt “votre vie toute entière”, vaut la peine d’être vécue.

Question 10. Ne devrions-nous pas préserver l’unité et l’orthodoxie dans l’Église ? Les théologiens progressistes détruisent l’Église en refusant d’obéir au Pape.

Bien que je partage en grande partie votre préoccupation concernant l’unité et l’orthodoxie dans l’Église, je suis au regret de ne pas être d’accord avec votre analyse au sujet de ce qui se passe dans l’Église en général.

Sur un certain nombre de problèmes importants, particulièrement dans le domaine de la morale sexuelle, le Saint-Père et ses conseillers les plus proches n’ont pas suffisamment porté attention à ce que le Concile Vatican II appelle “les signes des temps”.

Je ne veux en aucune façon mettre en doute l’intention droite du Saint-Père, ou celle de ses conseillers les plus proches, mais non seulement ils ne sont pas en contact avec ce qui se passe dans l’Église elle-même, mais ils ont aussi sous-estimé le besoin qu’il y a de scruter ce que l’Écriture et la Tradition nous disent à propos de questions aussi sensibles. Il ne m’est évidemment pas possible d’entrer dans le détail dans une aussi courte lettre. Rappelez-vous cependant que l’autorité enseignante ne peut fonctionner légitimement dans l’Église, et même le Saint-Père ne peut l’exercer, sans une consultation attentive du reste du Corps du Christ. Cela a été négligé au cours des dernières décennies et c’est ce qui nous a conduits à de telles errements dans l’Église.

Il existe aussi un sens perverti de la “loyauté” dans l’Église. Notre loyauté à l’égard de ceux qui détiennent l’autorité doit être soutenue par notre raison et par notre sens des responsabilités. Nous ne pouvons admettre dans l’Église une situation telle que celle qui régnait en Allemagne durant la guerre : “Befehl ist Befehlt” [“Un ordre est un ordre”]. Dans l’Église, il devrait exister une opposition plus franche et plus directe des autorités ecclésiales vis-à-vis des directives souvent mal conçues des bureaux du Vatican. St Paul nous donne un exemple de cette opposition loyale dans l’Épître aux Galates.

Question 11. Et ainsi vous nous abandonnez ? Qu’avons-nous fait, nous vos frères dans le sacerdoce, pour que vous nous tourniez le dos ?

La réponse est simple : ce ne sont pas mes frères dans le sacerdoce qui m’ont fait quelque chose. C’est simplement l’autorité centrale de Rome. Le Cardinal Ratzinger, comme le fit le cardinal Ottaviani, essaie de bloquer la vérité de l’Évangile. À cause de Humanae Vitae, des millions de gens ont été poussés, et sont poussés, hors de l’Église en dépit du fait que la majorité des évêques et des prêtres savent très bien que l’interdiction de la contraception est théologiquement une erreur et moralement une catastrophe. Le Cardinal Ratzinger a déclaré publiquement que celui qui croit à l’ordination des femmes n’est plus membre de l’Église.

Puis-je ne tenir aucun compte de telles déclarations ? Comment puis-je continuer à exercer mon ministère de prêtre quand la plus haute autorité à Rome me dit que des personnes comme moi ne sont plus catholiques ? Et même si j’ignore les proclamations du Cardinal Ratzinger, comme la plupart des théologiens le font, qu’advient-ils des simples fidèles qui ne sont pas équipés pour se défendre ?

Votre question rhétorique est par conséquent injuste. Je ne suis ni contre vous ni contre aucun de mes frères prêtres. C’est le Cardinal Ratzinger et son clan au Vatican qui sont la cause de cette crise.

La vérité n’a-t-elle plus de valeur pour vous désormais ? Ne ressentez-vous pas un besoin d’intégrité ? Comment puis-je continuer à représenter l’Église si celle-ci me désavoue aussi publiquement ?

Question 12. Comment osez-vous vous croire au-dessus du Magistère de l’Église ? Qu’en est-il de l’obéissance, de l’humilité ?

L’obéissance au Magistère n’a de sens que si celui-ci ne se trompe pas. Durant le Concile Vatican II, l’Église a été à deux doigts d’accepter de fausses doctrines. Rappelez-vous le premier projet de texte soumis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi où l’on trouvait au moins DIX erreurs énormes, une d’entre elles étant une définition de la foi tout à fait contestable. Cela n’a-t-il pas demandé à l’époque des protestations vigoureuses de la part de responsables de l’Église et de théologiens (plusieurs d’entre eux ayant eu à en souffrir) avant que le dommage ne soit évité ?

Observez ce qui se passe actuellement dans l’Église. Le Cardinal Ratzinger ne fait que proclamer une absurdité l’une après l’autre sans que les responsables de l’Église aient le cran de proclamer la vérité et d’indiquer ce qui conviendrait pour les gens. Le Magistère ne fonctionne bien que s’il écoute et s’il consulte. L’actuel clan qui détient le pouvoir à Rome rend publics des décrets en matière de théologie qui sont rejetés par la majorité des théologiens auxquels on a d’ailleurs pas même demandé leur avis. Croyez-vous que l’Église, Jésus-Christ et le Dieu Tout-puissant qui est lui-même Vérité et Amour est bien servi en ne faisant pas connaître ce qui se passe ?

Les chefs de l’Église n’ont plus les qualités nécessaires pour assumer leur rôle parce que Rome a progressivement corrompu leur sens des responsabilités. Il existe une fausse idée de la loyauté comme si celle-ci n’impliquait pas une opposition loyale quand la nécessité s’impose. Il existe une fausse idée de l’obéissance comme si celle-ci ne comprenait pas le devoir du défi prophétique.

Les théologiens eux-mêmes sont en train de se laisser corrompre. La plupart sont en désaccord profond avec Rome mais ils baissent la tête pour éviter de recevoir des coups.

Je suis convaincu du besoin d’une autorité enseignante centrale. Mais rappelez-vous ce que le Christ a dit à propos du sel qui se gâte. Quelle est actuellement la valeur de l’autorité enseignante de Rome alors qu’elle a perdu presque toute sa crédibilité auprès de la plupart des responsables pastoraux et de la majorité des fidèles ? Le respect même du Magistère n’exige-t-il pas que nous nous levions et criions, pour être certain que sa vraie autorité ne soit pas érodée par les agissements irresponsables d’une petite clique qui assume aujourd’hui le pouvoir.

Question 13. Le Christ n’a-t-il pas promis de soutenir le Pape dans sa fonction d’enseignement ? Pourquoi ne faites-vous pas simplement confiance à Dieu en cette matière?

La situation est plus complexe que vous ne le laissez entendre et j’espère que vous admettrez que j’expose franchement ma position à ce sujet dans cette lettre.

Le Pape a reçu l’assurance du Christ qu’il bénéficiera de son aide dans sa fonction d’enseignement, mais cette aide ne vient pas simplement, ni même principalement, d’une grâce personnelle. Elle se compose plutôt des conseils et des orientations que lui offre l’Esprit-Saint qui parle par le Corps de l’Église. Ce qui veut dire que le Pape ne peut ignorer ce que l’Esprit lui dit par la bouche des évêques avec lesquels il partage le Magistère, par les théologiens qui ont reçu le charisme d’enseigner et par les simples fidèles qui indiquent ce qui est juste grâce à leur “sensus fidelium”. L’actuelle Congrégation pour la Doctrine de la Foi a gravement manqué à son devoir de consultation et a refusé les avis qui lui étaient proposés par des théologiens.

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a rendu publiques les raisons qui justifient que les femmes ne peuvent validement être ordonnées prêtres. Ces raisons, qu’elles viennent de l’Écriture ou de la Tradition, ne tiennent pas la route. Il est, par conséquent, de mon devoir de théologien qui s’est spécialisé dans ce sujet de révéler ces erreurs, tout comme Paul a défié Pierre (lisez Galates 2, 11).

Par le passé, l’Église a commis des erreurs épouvantables qui ont coûté très cher. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi [alors dénommée Saint-Office] a déclaré en 1866 que l’esclavage n’était pas contraire à la morale naturelle ou divine. Cette doctrine de Pie IX a été révoquée par Léon XIII et absolument condamnée par Vatican II. Le Pape actuel, égaré par ses conseillers romains, commet des erreurs similaires.

J’ai beaucoup de respect pour l’autorité enseignante ultime du Pape, qui a énormément de valeur à mes yeux. C’est un don précieux du Christ à son Église et nous en avons terriblement besoin. Mais en raison des désastreuses suggestions des actuels conseillers du Pape, cette autorité a subi un énorme dommage. Dans l’Église, tous les théologiens et les pasteurs attentifs savent que l’enseignement de Humanae Vitae n’est pas acceptable, et ils conseillent leurs ouailles en conséquence. Si nous voulons la sauvegarde du Magistère lui-même, il faut réintroduire un vrai processus de consultation voulu par le Christ et consacré dans les textes de Vatican II.

Question 14. Votre conflit avec Rome ne discrédite-t-il pas votre travail actuel à Housetop?

Non, il ne le discrédite pas. Mon conflit personnel avec Rome n’affecte nullement le travail de Housetop. Vous devez savoir que :

1. Mon regrettable conflit avec Rome n’affecte en rien le statut de Housetop. Le regretté Cardinal Basil Hume, qui fut archevêque de Westminster (diocèse dans lequel Housetop est situé) et Mgr David Constant, évêque de Leeds, (qui est notre responsable ecclésiastique) m’ont assuré qu’ils continueront à soutenir Housetop et son travail.

2. Les questions controversées à cause desquelles j’ai un problème de conscience vis-à-vis de Rome, y compris l’ordination des femmes, ne sont jamais mentionnées dans les cours de formation à la foi conçus par Housetop. Puisque ces cours visent à approfondir la foi plutôt que de proposer des nouveautés théologiques, j’évite soigneusement d’introduire dans ces cours ce genre de questions controversées.

3. Les livres accompagnant ces cours, c’est-à-dire la série Walking on Water [Marcher sur l’eau] et How to Make Sense of God [Comment donner un sens à Dieu] ont reçu tous deux l’Imprimatur.

4. Mon désaccord personnel vis-à-vis de Rome ne met aucunement obstacle à l’important ministère de formation dans lequel Housetop est engagé.

Pour connaître les derniers projets de Housetop, visitez le site Web de Housetop (en anglais).

Question 15. En quoi votre décision de démissionner du ministère sacerdotal concerne-t-elle votre travail futur ?

Mon abandon du ministère sacerdotal effectif en signe de protestation contre les agissements de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ne veut nullement dire que je quitte l’Église ou que j’abandonne la foi catholique. Je maintiens tout ce que j’ai enseigné et écrit. Je dois à mon amour de la vérité et à mon sens de l’intégrité, tels que je les conçois honnêtement en tant que théologien, d’exprimer mon opposition à ce que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi proclame actuellement comme étant la vraie doctrine catholique. J’ai un problème de conscience et j’espère et prie pour que les souffrances qu’il cause permettent aux autorités de l’Église de retrouver leurs esprits, de sorte que l’Église puisse faire effectivement face aux réalités nouvelles du monde contemporain.

Je continuerai ma tâche comme théologien et écrivain.

Texte de John Wijngaards.
Traduction française par Jacques Dessaucy.John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

Bienvenue sur ma page d’accueil !

Bienvenue sur ma page d’accueil !

Musique?

Bienvenue sur ma page d’accueil !

C'est moi!

Je m’appelle John Wijngaards, je suis théologien et écrivain.

J’ai été ordonné prêtre dans l’Église catholique et j’ai travaillé comme missionnaire dans plusieurs pays.

En 1998, j’ai démissionné du ministère sacerdotal actif suite à un problème de conscience vis-à-vis de Rome.

life story L’histoire de ma vie :
Prenez connaissance du protagoniste, du drame, de l’action... Lisez ceci à vos risques et périls !


publicationsMes publications :
Fouillez les rayons contenant ce que j’ai écrit.  Théologie, exégèse, spiritualité, fiction, scénarios de film... Faites votre choix !


resignationMa démission :
‘Personne ne sait toutes les épreuves que j’ai subies...’ (selon la chanson populaire). Participez à l’affrontement qui aurait pourtant pu être si facilement évité par les autorités ... !


LoveMon sujet favori:
La réalité plus importante dans ma vie ... !Some translations . . .

Dutch
French
Japanese
Italian
Dutch

link bar Email Resignation My Focus Life Story Publications

Credits for the music?

Ce site web est la propriété d’une “société de bienfaisance” religieuse: Housetop Care Limited.Les femmes selon Thomas d’Aquin
Les femmes selon Thomas d’Aquin

Les femmes selon Thomas d’Aquin

Si seulement il avait su ce que nous savons…

par John Wijngaards

Extrait du National Catholic Reporter, 14 janvier 2000, p 20 .

Lisez également : Saint Thomas d’Aquin (1224 – 1274 ) .

Les traditionalistes aiment se représenter Saint Thomas d’Aquin (1224 – 1274) comme le rempart de l’orthodoxie qu’on ne remet pas en question. Il est le modèle pour tous les théologiens, ‘capable de renverser les dangereux principes du nouvel ordre’, pour citer le pape Léon XIII. N’est-ce pas la raison pour laquelle Thomas a été proclamé le patron des universités, des collèges et des écoles ? Le message est le suivant : Ah, si seulement nous pouvions absorber la discipline mentale de Thomas, nous ne serions pas englués dans cette façon vaseuse de penser de notre époque, comme, par exemple, d’aller jusqu’à imaginer que les femmes pourraient un jour présider à l’Eucharistie… Mais cela fait-il justice à Thomas le mystique, le chercheur, le champion révolutionnaire de la vérité ?

Thomas étudia la théologie à l’université de Naples, où les études des sciences naturelles et les savants séculiers étaient encouragés . Thomas avait lu Aristote à une époque où la philosophie aristotélicienne complète était un sujet défendu dans la plupart des autres universités européennes. Il est confortable d’oublier que pendant sa vie, et, particulièrement quand il enseignait à Paris, Thomas fut discrédité et attaqué, parce qu’il se basait sur des auteurs séculiers et parce qu’il appliquait rigoureusement le principe de la vérité à chaque aspect de la foi.

Il est important de souligner cette loyauté à la foi quand nous considérons que Thomas a évalué la question de l’admission des femmes à la prêtrise. Thomas considérait que l’opinion d’un théologien était aussi valide que ses arguments. Dans cette optique, quelles étaient ses raisons pour déclarer qu’appartenir au genre féminin est un empêchement pour recevoir les Saints Ordres ? Thomas en énuméra trois : les Écritures défendent aux femmes d’enseigner dans l’Église ou d’exercer l’autorité sur les hommes. Les diaconesses dans l’Église primitive n’étaient pas ordonnées d’une manière sacramentelle. Le genre féminin ne peut représenter le Christ, parce que les femmes sont des êtres humains incomplets (S.Th. III Supp. 39,1). Comment ces arguments résistent-ils à l’analyse ?

Pour démontrer que les femmes ne peuvent enseigner, Thomas citait 1 Corinthiens 11,1 – 11 et 1 Thimothée 2,12. Toutefois ces passages se rapportent à des restrictions imposées aux femmes à cause de circonstances spécifiques dans des communautés locales. On ne peut en déduire des principes généraux. En fait, même l’Église le reconnaît de nos jours. Le Droit Canon permet aux femmes d’être désignées comme lectrices, acolytes, choristes, de prêcher, de conduire les services de prières, d’administrer le baptême et la communion (Can 230, §2 et §3) et ainsi, ‘d’enseigner dans l’Église et d’avoir une autorité sur les hommes’. Donc le premier argument vole par-dessus bord.

En ce qui concerne les diaconesses dans l’Église primitive, Thomas les écarte comme ‘des femmes qui partageaient seulement quelques actions d’un diacre, à savoir en faisant des lectures à l’Église.’ S’il avait su, comme nous le savons aujourd’hui, qu’on donnait aux diaconesses une pleine ordination sacramentelle par les mêmes rites que ceux utilisés pour ordonner les hommes, cela l’aurait arrêté en chemin. En effet, le grand théologien des sacrements qu’il était, aurait reconnu dans le diaconat reçu par les femmes, la matière et la forme complètes qui constituent les Saints Ordres. Cela aurait suffi à lui faire changer d’avis ; ...ou peut-être pas ?

Notions biologiques inadéquates

Comme ses contemporains, Thomas manquait d’une bonne information sur ce qui constitue la différence entre les hommes et les femmes. Selon la perception gréco-romaine de la procréation, une perception qui a perduré jusqu’au 18ème siècle, il n’existe qu’un seul sexe, sous deux formes. Une personne du genre féminin est une variante inférieure du mâle. L’acte de génération est accompagné de ‘chaleur’, d’ ‘esprit vital’, qui est l’élément qui produit la différence entre homme et femme. Les hommes seuls possèdent assez de chaleur pour produire la graine qu’ils mettront dans l’utérus de leur partenaire, comme la graine semée dans le sol.

Les fœtus développent tout leur potentiel, leur masculinité, s’ils amassent un surplus décisif de ‘chaleur’ ou ‘d’esprit vital’dans leurs premiers développements au sein de l’utérus. Les femmes seraient le résultat d’une chaleur insuffisante absorbée par le fœtus. Ce qui aurait pu être un homme complet devient une femme. Thomas lui-même dit « Une femme est déficiente et involontairement mise au monde. Parce que le pouvoir actif du sperme cherche toujours à produire quelque chose de complet comme lui-même, quelque chose de mâle. Ainsi, si une femelle voit le jour, cela peut provenir de ce que le sperme est faible ou parce que la matière [pourvue par la mère] ne convient pas ou à cause de l’action d’un facteur extérieur comme le vent du sud qui rend l’atmosphère humide. » (St Th.I,q 92, 1, 1). Thomas pensait que la déficience de la femme était confirmée par son pouvoir intellectuel inférieur. Vivant dans un état de sujétion au mâle, la femme n’est pas entièrement une image de Dieu, comme l’est chaque homme.

Lisez ici la documentation sur la biologie ancienne

C’est précisément pour cette raison, parce que la femme est seulement un mâle incomplet, que Thomas a cru qu’une femme ne pouvait par représenter le Christ. En effet, dans l’Eucharistie, le prêtre est un signe du Christ. « Comme il n’est pas possible que le genre féminin représente un degré éminent, il en découle que la femme ne peut recevoir le sacrement des Saints Ordres. » Est-ce que Saint Thomas aurait été capable de soutenir cette suite d’arguments s’il avait su, comme nous le savons, que masculin et féminin sont au même niveau, qu’ils sont deux sexes distincts biologiquement et complémentaires, également responsables pour la procréation ? N’aurait-il pas admis que la femme également, peut signifier un degré éminent ?

Lisez à propos de l’opinion de Saint Thomas ‘Le genre féminin ne peut représenter un degré éminent’..

Les textes de Saint Thomas et des autres savants médiévaux, que Rome cite pour soutenir son exclusion des femmes prêtres, ont été complètement publiés et analysés dans www.womenpriests.org. Aucun d’entre eux n’apporte des arguments qui résistent à l’analyse aujourd’hui. Et Saint Thomas aurait été le premier à l’admettre. La doctrine sacrée est une affaire de discussion, enseignait-il, dans le sens que la théologie doit prouver ce qu’elle enseigne. Et que dire des enseignements de la biologie ? ‘La vérité, où qu’elle se trouve, est la vérité de Dieu.’

Accepter les femmes prêtres aurait constitué un grand pas pour saint Thomas. Mais ne dit-il pas dans son bel hymne Sacris Solemniis, un hymne que nous chantons à la Pentecôte : « Recedant vetera, nova sint omnia » – laissez reculer ce qui est dépassé et que chaque chose soit neuve ! »

Lire également : Saint Thomas d’Aquin (1224 – 1274 après J.C.)

John Wijngaards

traduction :Françoise Bourguignon

Veuillez indiquer que ce document est publié par www.womenpriest.org


John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research