Home Page!
Kama Waunga Mkono Wa Kutokuwa Na Makosa Kwa Utamaduni Waumini Wakataa Kutokuwepo Kwa Wanawake Katika Mashirika Matakatifu

Kama Waunga Mkono Wa Kutokuwa Na Makosa Kwa Utamaduni Waumini Wakataa Kutokuwepo Kwa Wanawake Katika Mashirika Matakatifu

Papa na maaskofu wanajukumu kuu la kuelekeza kupitia kwa mafunzo yao ya kidini tabia na mienendo ya wafuasi wao.Walakini haya yatakiwa kuwa kwenye misingi ya kidini na wala sio kwenye njia nyingine yoyote ile.

Pendekezo la kurekembisha ambako kulinuiwa kufanya ushupafu naumaarufu wa sheria kama njia kuidhinasha matendo ya binadamu katika kikao cha Vatican 2, lilikataliwa kwa kuwa kinyume na utamaduni. Vatican II, Acta synodalia III/1, pp. 198-199; R.R.Gaillardetz, Teaching with Authority. A Theology of the Magisterium in the Church, Liturgical Press 1997, p. 154.

“Mwili wa muumini kama ulivyotakazwa na roho mtakatifu hauwezi kukokesea katika swala la kuamini” ( 1 yohana 2,20.27)

Vatican II, Lumen Gentium, § 12

“Watu wa mungu hushikilia kwa wanachoamini wanapookolewa,na huwa wqanaongozwa nao maishani.”

Vatican II, Lumen Gentium, § 12

“Kwa sababu ya nguvu spesheli zinazopelekana naswala hili la kuamini wafuasi wote kutoka kwa maaskofu hadi wale walio chini kwenye mpangilio wa kidini huwa linaonyesha umoja wa makubariano katika maswala ya kidini na tabia.”

Vatican II, Lumen Gentium, § 12



Wakatoliki wengi huunga mkono kuwepo kwa wanawake katika makundi ambayo huongoza makanisa.

Jadwali hili laonyesha washirika wa kikatoliki wanaounga mkono kuwepo kwa makasisi wanawake.

Ulaya Canada Uhispania Ureno Netherlands Ujeremani Italia Australia Ireland Marekani
Asili mia sitini na tano(65%) Asili mia sitini na sita(66%) Asilimia sabinina Asili mia sabini na moja(71%) Asili mia themanini na sita(86%) Asili mia sabinina moja(71%) Asili mia hamsinina nane(58%) Asili mia sitini na mbili(62%) Asili mia sitini na saba(67%) Asili mia sitini na nane(68%)

Kutoka kwa::
John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, London & New York 2001, pp. 44-47.

misimamo ya kikatoliki haitaafikiwa kwa misingi ya kura .

ya waliowengi
kulingana jadwali hili wafuasi wengi wa kikatoliki wanaunga mkono na pia wanaamini kuwa hakuna chochote kile kinachoweza kuzuia kuwepo kwa makasisi wa kike kanisani.pia hawa ni wana misimamo na mizizi katika ukale.

“ama tunadunisha kwa vyovyote vile mpangilio na nguvu zakanisa?”



Why we challenge the teaching authority Frequently asked questions Next?
culture shift the facts history true loyalty sense of faith
feminism? infallible? credibility? obedience? undermining?
What are the ‘rights’ of Catholics in the Church?
Do you have any questions for us? __Suggestions? __Remarks?


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.